KabelkrantLogistiekNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieRegioVervoer

Gemeenteraad informeert zich over Port of Zwolle

Zwolle – Vijf jaar geleden was er nog niets. Nu is er de Haven van Zwolle oftewel ‘Port of Zwolle’ (PoZ), het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel. Zij zijn verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, de exploitatie en promotie van het havengebied rond Zwolle. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart.

In de gemeenteraadsvergadering van 4 januari 2021 spraken verantwoordelijk wethouder De Heer en directeur van Port of Zwolle Jeroen van der Ende met de woordvoerders van alle fracties in de raad. Met deze informatieronde wilden de fracties de gelegenheid krijgen om eerst informatie in te winnen over de uitgangspunten en de visie van het havenbedrijf voordat zij zouden beslissen over de informatienota over de PoZ.

Sterkte/zwakte

Vrijwel iedere woordvoerder gaf aan de jaarstukken helder te vinden. Ook was het volgens hen goed om met elkaar hierover in gesprek te gaan. De meeste vragen die men stelde gingen naar de directeur van de Port of Zwolle. Onder andere wilde de VVD weten hoe er wordt omgegaan met de sterkte/zwakte analyses, met de kansen en bedreigingen. Van der Ende vertelde dat een aantal dreigingen zijn op te lossen middels een regionale aanpak. Men is bezig met diepgaand onderzoek. De PoZ is bezig met een second opinion voor een spoorwegterminal en een grondstoffen hotspot. De diepgang van de haven is een bedreiging. Maar dat komt volgens Van der Ende goed.

Brexit

D66 vroeg hoe het zit met de financiële afhankelijkheid van de gemeente. Volgens Van der Ende draait de haven op liggeld, en dat is niet voldoende om alles rond te krijgen. Daar is geen andere manier voor.

Swollwacht en de PvdA waren benieuwd hoe de ambitie om te groeien zich verhoudt tot de Brexit. Van der Ende meende dat de goederenstromen blijven, maar dat er, vooral in het begin, wel wat meer papierwerk bij komt kijken.

De CU vroeg iets over het mandaat van de haven. Dat is volgens Van der Ende nodig voor de haven om scherp beslissingen te kunnen nemen. Soms is het niet handig om de goedkeuring van de gemeente te moeten afwachten.

Het CDA wilde weten wat de multimodale visie is van de havendirectie. Dit houdt in de samenwerking met andere soorten vervoer. Van der Ende meldde dat ‘The last mile’ altijd nodig is. Van een haven direct op de trein gaat niet. De spoorwegterminal komt in Zwolle, en dat is centraal gelegen ten opzichte van Kampen en Meppel.

De SP onthield zich van vragen en vond de havenvisie helder.

Human Capital

Wethouder De Heer ging nog even in op de Human Capital Agenda van het gebied en het grote logistieke netwerk dat grote kansen biedt. Directeur Jeroen van der Ende sloot af door te zeggen dat de haven tijdens corona enorm gefloreerd heeft. Er waren niet minder vrachtbewegingen, eerder meer, omdat mensen meer producten gingen kopen in plaats van diensten.

Binnenkort volgt er een debat naar aanleiding van deze informatieronde. Gemeenteraadsvergaderingen als deze zijn openbaar en terug te kijken op www.zwolle.nl. Hier staan ook de agenda en de stukken. Inspreken voor een raadsvergadering kan altijd via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren