Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Sassenpoort kleurt paars om aandacht te vragen voor te vroeg geboren kinderen

Zwolle – Gemeente Zwolle en het Isala Vrouw-kindcentrum besteden ook dit jaar weer aandacht aan Wereld Prematurendag op 17 november door een aantal gebouwen paars aan te lichten. Deze dag heeft als doel aandacht te vragen voor (onderzoek naar) de meest optimale behandeling voor te vroeg geboren kinderen. Ook staat de impact die het meebrengt voor het kindje, ouders en het gezin die dag centraal.

Wereldwijd aandacht

Wereldwijd is er deze week aandacht voor te vroeg geboren kinderen. Ook andere steden in ons land die een speciale afdeling in het ziekenhuis hebben voor te vroeg geboren kinderen gaan op 17 november monumenten en objecten paars verlichten. De gemeente Zwolle helpt Isala en de Stichting Wereld Prematurendag met het vragen van aandacht, door van 14 tot 20 november de Sassenpoort in paars te verlichten. Ook zijn de letters van het Isala-logo bij het kruispunt aan de Ceintuurbaan en bij de hoofdingang paars verlicht. Paars is de kleur van Wereld Prematurendag.

Binnen het Vrouw-kindcentrum van Isala wordt elk jaar voor zo’n 525 te vroeg geboren kinderen zorg gedragen. De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van Isala behandelt de zeer vroeggeboren kinderen die voor 32 weken zwangerschap geboren worden. Dit zijn zo’n 275 kinderen per jaar.

“Vroeggeborenen hebben veel zorg nodig omdat de diverse orgaansystemen zoals het hart, de longen en de hersenen nog niet klaar zijn. De kinderen liggen vaak tot aan de uitgerekende datum in het ziekenhuis. Dit betekent een opname van enkele weken tot soms meerdere maanden. Dit is een zeer stressvolle en onzekere periode voor de ouders, zegt Susanne Mulder – de Tollenaer, kinderarts-neonatoloog van Isala.

Veel aandacht nodig

Mulder – de Tollenaer hoopt dat de Wereld Prematurendag meer bekendheid geeft aan te vroeg geboren kinderen. “Na de opname in het ziekenhuis zijn de zorgen nog niet voorbij. Veel van de kinderen die te vroeg geboren zijn blijken namelijk op latere leeftijd problemen te hebben. Dit varieert van zeer ernstige problemen zoals spasticiteit, doofheid en blindheid bij zeer vroeggeborenen, maar ook matig vroeggeborenen hebben twee keer zo vaak leerstoornissen waarvoor speciaal onderwijs nodig is, problemen met plannen en organiseren, aandachts- en concentratiestoornissen en problemen op sociaal gebied. Voor ouders blijft het dus onzeker hoe het verder met hun kindje zal gaan. Daarom is er in Isala ook een nazorg en een neonatale follow-up polikliniek, waar de kinderen door een multidisciplinair team van kinderarts-neonatologen, fysiotherapeuten, psychologen en een revalidatiearts tot de leeftijd van acht jaar opgevolgd worden om vroegtijdig problemen te signaleren en zo nodig hulp aan ouders en kinderen geboden wordt. In Nederland worden jaarlijks zo’n 14.000 kinderen te vroeg geboren. Dat is 8 % van alle kinderen. Het is daarom belangrijk dat hier nog meer aandacht voor komt. Wij waarderen de samenwerking met de gemeente Zwolle hierin dan ook zeer”.

Binnen het Isala Vrouw-kindcentrum vormen de Neonatale intensive care (NICU) en de Obstetrische high care samen het Perinatologisch centrum. Hier wordt intensieve zorg aan zowel zwangeren als pasgeborenen verleend. In Nederland zijn er in totaal tien van deze centra. Het Perinatologisch centrum van het Isala Vrouw-kindcentrum Zwolle draagt zorg voor alle hoog risico zwangerschappen en ernstig zieke (premature) pasgeborenen uit de regio noord oost Nederland.

Gerelateerde artikelen

Back to top button