Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Reageren op de gemeentelijke begroting 2021

Zwolle – Op vrijdag 13 november praat de gemeenteraad over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar en op maandag 16 november wordt daarover een besluit genomen. De Zwolse gemeenteraadsleden willen graag horen hoe Zwollenaren tegen de plannen die staan verwoord in de Begroting 2021 aankijken. Op dinsdag 3 november is hiervoor een online inspraakmoment gepland.

Corona

De gemeenlijke begroting en begrotingsbehandeling ziet er dit jaar anders uit door de corona-pandemie. Voor het komende jaar presenteert het college van B&W een gemeentebegroting waarin in ieder geval tien miljoen beschikbaar is om in de stad te investeren. Voor zover nu bekend, wordt een groot deel van het nadeel door corona op de gemeentebegroting van 2020 gecompenseerd door het rijk. Nog niet bekend is hoe de Coronacrisis uiteindelijk economisch voor de stad zal uitpakken. Niet alle wensen voor de komende jaren konden daarom worden gerealiseerd. In de meeste gevallen is volstaan met een toekenning voor alleen 2021.

Reageren?

De Zwolse gemeenteraadsleden willen graag horen hoe inwoners tegen de plannen voor 2021 aankijken en of ze nog belangrijke zaken missen. Op dinsdag 3 november om 19.30 uur kunnen inwoners/belanghebbenden hun mening geven over deze plannen tijdens een online inspraakmoment. Aanmelden hiervoor kan tot maandag 2 november vóór 10.00 uur via de raadsgriffie, (038) 498 21 81of raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers een instructie voor het digitale inspraakmoment. Inspraakreacties kunnen ook per e-mail gestuurd worden en moeten voor maandag 2 november 10.00 uur binnen zijn bij de raadsgriffie zodat de fracties nog tijd hebben om de inspraakreacties te bekijken en betrekken bij het debat en de besluitvorming.

In huis-aanhuis-blad De Swollenaer die op woensdag 11 november verschijnt, is een korte reactie van de Zwolse fracties op de Begroting 2021 te lezen.

live volgen

De begrotingsbehandeling verloopt dit jaar iets anders in ver band met de coronamaatregelen. Op vrijdag 13 november is er vanaf 09.30 uur een debatronde waarbij alleen de fractievoorzitters en het college van B&W aanwezig zijn (geen pers en publiek). Op maandag 16 november vanaf 19.30 uur is vervolgens een digitale besluitvormingsronde waarin de 39 raadsleden een besluit nemen over de begroting.

De raadsvergadering is op 13 en 16 november te volgen via de livestream (of later terug te kijken) op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de begroting in 1 oogopslag en de begroting 2021 met concrete investeringen voor 2021 te bekijken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button