KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

‘Populaire’ Chinese begraafplaats breidt uit

Zwolle – Op maandag 23 november 2020 is door aannemer Jelle Bijlsma uit Giekerk gestart met de uitbreiding van de Chinese begraafplaats op Kranenburg. Daarmee wil de gemeente inspringen op de grote landelijke belangstelling vanuit de Chinese gemeenschap. In deze gemeenschap is het gebruikelijk om bij leven een graf te kopen.

Bij de aanleg in 2014 is met de Chinese gemeenschap afgesproken de begraafplaats in twee fasen aan te leggen en met de tweede fase te starten zodra tweederde van de graven is uitgegeven. Dat was in 2019 het geval. Vijfentachtig procent van de 230 graven is toen uitgegeven. Deze graven zijn nog niet allemaal in gebruik. In de Chinese gemeenschap is het namelijk de gewoonte om al bij leven een graf te kopen. Het graf wordt dan vaak al ingericht bij een monument.

Werkzaamheden tot eind maart 2021

Met de aanleg van de tweede fase wordt de begraafplaats voorzien van een groene wal, zodat het terrein vanaf de Kranenburgweg niet zichtbaar is. Dit is in lijn met het Masterplan Kranenburg. De werkzaamheden duren tot eind maart 2021. Vanaf april 2021 kan men in het nieuwe gedeelte begraven. Het aanplanten van groen gebeurt in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022.

Begraven volgens Chinese tradities

De begraafplaats is, in nauw overleg met de Chinese gemeenschap, zo ontworpen dat men volgens Chinese tradities kan begraven. De begraafplaats ligt op een zonnig en licht deel van het terrein en alle graven hebben uitzicht over de vijver die men op termijn groter maakt. Verder is er een pagode en een urnenmuur. In het nieuwe gedeelte komt een wierrookvat en een vuurschaal.

Gerelateerde artikelen

Back to top button