KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieTech

Peiling bij inwoners over gebruik slimme technologie

Zwolle – Het Zwolse college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk hoe Zwolse inwoners aankijken tegen het gebruik van slimme technologie in de stad. Dat blijkt uit een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het gebruik van camera’s en geautomatiseerde beeldherkenning neemt steeds toe, ook binnen het werkveld van de gemeente. De camera’s hangen in de openbare ruimte voor het borgen van de veiligheid in het uitgangsgebied, camera’s op de scanauto’s helpen on parkeren te handhaven enz. In de loop van 2022 was de gemeente bezig met verkenning van camera inzet voor twee nieuwe vraagstukken, namelijk de bodycam en Eyebike. Dit heeft geleid tot een themabespreking van deze technologie in een Ethische commissie met als onderwerp ‘Gebruik van camera en beeldherkenning’.

Dialoog

De commissie die is ingesteld is geen advies- of besluitvormend orgaan maar is bedoeld om een dialoog over de wenselijkheid van nieuwe technologie op gang te brengen. De commissie stelt een reflectie op, die het College, raad en ambtelijke organisatie input geeft voor het maken van afwegingen rond digitalisering. Hiermee blijft de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten (en daarmee de keuzes hoe men omgaat met de publieke waarden) bij het gemeentelijk bestuur.

De Ethische commissie is een klankbord en kennisplatform voor de gemeente. Zij kan gevraagd en ongevraagd reflecteren op moreel, ethische vragen die spelen rondom digitale innovaties in Zwolle. Met de oprichting van de Ethische commissie Digitalisering heeft de gemeente geborgd dat het College, de raad en ambtelijke organisatie extra input verkrijgen voor het gesprek over gebruik van data en nieuwe technologieën in Zwolle.

Peiling

Voor de bespreking van dit thema heeft de commissie aan de inwoners van Zwolle gevraagd hoe zij tegen het gebruik van slimme technologie door de gemeente aankijken. Hiervoor is een korte online peiling onder het Burgerpanel van de gemeente uitgevoerd. De beschouwing van de commissie over dit onderwerp, samen met de uitkomsten van de peiling hebben geresulteerd in een reflectie die aan het College is aangeboden. Het College stelt de reflectie zeer op prijs en zal op korte termijn daarop reageren.

De reflectie is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de Ethische commissie.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button