KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Archieven gemeente Zwolle grotendeels op orde

Zwolle – Het informatiebeheer van de gemeente Zwolle is grotendeels op orde. Toch heeft de archiefinspecteur enkele aanbevelingen gedaan voor verbetering. De naam van het HCO (Historisch Centrum Overijssel) verandert in Collectie Overijssel. Om die reden moet het fysieke archief op orde worden gebracht. Men wil inzicht in de digitale informatie in de brede zin en kwaliteitsborging op het informatiebeheer. Dat staat in een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Inzicht

De aanbevelingen uit het bevindingenverslag om (1) zowel achterstanden weg te werken als (2) om inzicht te krijgen in het benodigde beheer van niet-archiefapplicaties vraagt veel capaciteit en vergt langdurige inzet. Dat is de reden waarom het in meerjarenprogramma’s wordt opgenomen. Binnen de afdeling IV is onder de naam Zicht op de Toekomst een ontwikkeltraject gestart. Hierin worden alle taken op het gebied van informatiebeheer en archivering geanalyseerd en geprioriteerd. Doel van traject is beargumenteerde keuzes te maken om de beschikbare capaciteit en middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten.

Zowel voor tijdig vernietigen als voor bewaren moet hert archief op orde zijn. Ook nog niet gearchiveerde digitale informatie moet op orde zijn.  Het geheel moet goed en duurzaam ingericht zijn.

Actieplan

Naar aanleiding van de bevindingen van de archiefinspecteur wil men een actieplan samenstellen, met mogelijk een financiële paragraaf daarin. De bestaande capaciteit van het team informatiebeheer is ontoereikend om alle beheeronderdelen tijdig uit te voeren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button