Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Omgevingsvisie: Inspiratie voor onze leefomgeving

Zwolle – Maandag 30 oktober stemde de gemeenteraad unaniem in met het eerste deel van de Omgevingsvisie. In deel 2 krijgen de waarden en uitgangspunten uit deel 1 straks invulling. De fractie is zeer enthousiast over het eerste deel en blij dat op hun (en GroenLinks) verzoek de natuurwaardenkaart is toegevoegd en er nadrukkelijk meer ingezet wordt op het betrekken van alle inwoners en niet alleen de ‘usual suspects’.

In het eerste deel staan de mensen centraal en vanuit hun behoeften wordt er naar de fysieke leefomgeving gekeken. Je wilt een groene stad met veel natuur en water, een veilige stad waar je jezelf kunt zijn en waar vrijheid heerst, we willen een goede toekomst dus klimaatbestendigheid en de energietransitie zijn belangrijk en we willen genieten van onze stad, dus vinden we het belangrijk hoe gebouwen en de publieke ruimte eruit zien. Zwolle is een plek om elkaar te ontmoeten, het is een gezonde stad en een nieuwsgierige stad. We spelen heel stevig in op toekomstige ontwikkelingen zoals de vergrijzing, maar ook het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden en technologisering. Alles heeft invloed op ruimte en ruimtegebruik. Ontwikkelingen gaan snel, ruimte ontwikkelt zich vaak langzaam, de dynamische insteek, strak op de hoofdlijnen en avontuurlijk in de uitwerking is precies wat we daarom nodig hebben. Niet dogmatisch, maar steeds met gezond verstand kijken wat er mogelijk en nodig is.

Wat de fractie aanspreekt in deel 1 is de aandacht voor gezondheid. Niet op een betuttelende manier, maar stimulerend en faciliterend. Dit zien we nu al in het stadsbeeld, maar straks vast nog meer. Ook de insteek m.b.t. de circulaire economie spreekt aan. Dit vraagt om flexibele en faciliterende houding ten opzichte van nieuwe initiatieven. Niet langer gericht op besparing en efficiency maar op het toevoegen van waarde.

Aandacht voor lokale productie

D66 vroeg verder aandacht voor de lokale productie van eten. Niet alleen op braakliggende terreinen, maar ook in gebouwen, het kweken van groente, fruit en zelfs vis op een beperkt oppervlak. Wat ons betreft wordt initiatief op dat gebied echt gestimuleerd en gaan we kijken waar dat kan. Vanuit de horeca en met oog op toekomst van foodretail is daar behoefte aan en het past helemaal bij de ambities (luchtkwaliteit, warmteopslag, leegstand aanpakken, transportbesparing).

Betrek de stad!

In het vervolg naar omgevingsvisie 2.0. worden de ambities en wensen uit 1.0 uitgewerkt. Dat betekent concrete keuzes op gebiedsniveau. In de tweede fase zie je waar spanningen ontstaan, want die gaan er zeker komen. Een goed afwegingskader is dan belangrijk. De betrokkenheid van belanghebbenden, het democratische proces rondom initiatieven en de manier waarop de overheid met maatschappelijke vraagstukken omgaat (zelf oplossingen bedenken of samen met de stad), is daar wat D66 betreft cruciaal in.

In deel 1 is er veel aan gedaan om mensen te betrekken bij het opstellen en de professionele begeleiding. We zien dat onderwijs en jongeren betrokken zijn, maar hebben echter ook vaak dezelfde mensen zien aanhaken, de zogenaamde usual suspects. De uitdaging ligt er nu om het instrumentarium serieus uit te breiden met methoden die iedereen de kans geeft invloed te hebben. Dit kan bijvoorbeeld met placemaking, maar ook kunstenaars kunnen een rol krijgen. Sommigen van hen zijn als geen ander in staat om samen met de mensen belangrijke waarden en behoeften in kaart te brengen en ongewone oplossingen te bedenken. Hun creatieve blik, het ‘out of the box’ denken zorgt er voor dat ideeën of inzichten boven tafel komen die niet alleen vanuit het fysieke domein zijn beredeneerd, maar die de verbinding zoeken met andere terreinen. Ook de inzet van ontwerpers zien wij graag. Zij schetsen, samen met de mensen, toekomstbeelden waar we soms van blijven dromen en die we soms waar gaan maken. Het is ontzettend belangrijk dat de gemeente hier haar regierol pakt, en er voor zorgt dat – zeker als het gaat om behapbare vraagstukken in een bepaald gebied – iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button