Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

CDA: Woningen én natuur aan de rand van Zwolle?

Zwolle – De gemeente Zwolle is van plan ruim 100 semipermanente sociale en vrije sector huurwoningen te realiseren in de wijk Stadshagen aan de Scholtensteeg. Deze locatie grenst aan het open gebied en aan de dorpskern ’s-Heerenbroek. De CDA Statenfractie vindt het positief dat de gemeente Zwolle extra woningen realiseert om wachtlijsten in de (sociale) huursector terug te dringen. De fractie vindt ook dat er rekening gehouden moet worden met de ruimtelijke kwaliteit van het gebied aan de rand van Nationaal Landschap IJsseldelta en heeft daarom vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Omgevingsvisie

“We hebben met elkaar afgelopen jaar de nieuwe omgevingsvisie vastgesteld. Hierin hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de inrichting van onze provincie. Ook over hoe om te gaan met de bebouwing van stadsranden hebben we afspraken gemaakt. We zijn benieuwd hoe het college tegen de plannen van de gemeente Zwolle aankijkt in relatie tot die gemaakte afspraken”, vertelt woordvoerder Bart van Moorsel.

Toekomst

“Ook willen we van het college weten of er contact is met de gemeente Zwolle over deze plannen en of het provinciebestuur voldoende mogelijkheden heeft om de afspraken die we gemaakt hebben in de Omgevingsvisie goed kunnen uitvoeren als het om toekomstige woningbouwplannen van gemeenten gaat. De CDA fractie vindt het belangrijk dat er een goede balans is tussen ruimte voor woningbouw en zorg voor het mooie landschap in onze provincie”, licht Bart van Moorsel toe

Gerelateerde artikelen

Back to top button