KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Meerderheid cliënten zorg in Zwolle is positief over ontvangen hulp

Zwolle – In april 2022 ontvingen ongeveer 5500 inwoners uit Zwolle een brief met het verzoek deel te nemen
aan het cliëntervaringsonderzoek. In totaal vulden 252 ouders en 95 jongeren de vragenlijst over jeugdzorg in, 977 cliënten over de Wmo en 17 cliënten over Beschermd Wonen. Net als de voorgaande jaren is een grote meerderheid positief tot zeer positief over de ontvangen ondersteuning of hulp. Het blijkt uit een nota die wethouders Dorrit de Jong en Michiel van Willigen sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

Ervaringen Jeugd 2022

Een grote meerderheid van de jongeren en ouders is tevreden over de hulpverlening. Wel is de
tevredenheid wat minder dan in voorgaande jaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de snelheid
waarmee men hulp ontvangt. Dit jaar is 73% van de jongeren en 77% van de ouders hier
tevreden over. In 2021 was dit 84% respectievelijk 80%.

Over de bereikbaarheid van de hulpaanbieder(s) is 82% van de ouders en 76% van de jongeren tevreden. Dit is een stijging ten opzichte van 2021. Een vijfde van de ouders (21%) en ruim een kwart (28%) van de jongeren vindt dat de coronamaatregelen effect hebben gehad op de hulp. Verreweg de meeste jongeren (87%) en ouders (91%) geven aan dat de school op de hoogte is van de jeugdhulp. Dit is een stijging ten opzichte van 2021 (resp. 81% en 84%).

Effecten Wmo 2021

In z’n algemeenheid zijn cliënten tevreden over het contact met het Sociaal Wijkteam. Net als vorig jaar vindt de overgrote meerderheid dat hij/zij serieus wordt genomen door de medewerker (90%), dat hij/zij snel is geholpen (82%) en dat er in het gesprek samen naar oplossingen is gezocht (82%). Ook wist de meerderheid waar ze moesten zijn voor hulp (78%). Twee derde van de cliënten (66%) vindt dat het Sociaal Wijkteam goed bereikbaar was. Dit is meer dan vorig jaar (61%). 61 procent vindt dat de zorgaanbieder goed bereikbaar was. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (62%).

Het aandeel cliënten dat ook mantelzorg ontvangt is 71%. Meestal gaat het om familieleden. Dit is minder dan in 2021 maar gelijk aan de jaren daarvoor. Het merendeel van de cliënten vindt dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is (82%) en past bij de hulpvraag (86%). Dit is vergelijkbaar met de afgelopen twee jaar.

Uitkomsten Beschermd Wonen

Het merendeel van deze cliënten vindt de zorgaanbieder(s) goed bereikbaar. Ook ervaren de meeste van deze cliënten positieve effecten van het beschermd wonen. Zoals meer welzijn, zich beter kunnen redden en een betere kwaliteit van leven. Zeven cliënten zeggen dat zij weten hoe ze een klacht kunnen indienen en twee cliënten hebben dit weleens gedaan.

Samen met het Sociaal Wijkteam, de Participatieraad en Zorgbelang heeft de gemeente stilgestaan bij de
daling van het aantal cliënten dat een beroep doet op onafhankelijke cliëntondersteuning; omdat dit te
maken kan hebben met onvoldoende bekendheid met de mogelijkheid van onafhankelijke
cliëntondersteuning.

De volledige rapporten zijn hier in te zien.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button