JongerenKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieWonenZorg & Welzijn

Gemeente komt met brede analyse hospitaverhuur

Zwolle – Wethouder Dorrit de Jong geeft aan dat Zwolle momenteel geen extra maatregelen neemt om hospitaverhuur voor studenten te bevorderen. Er komt eerst een onderzoek. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van GroenLinks door wethouder Dorrit de Jong.

Hospitaverhuur kan voor doorstroming zorgen op de arbeidsmarkt, maar op dit moment is het in veel wijken al toegestaan om een kamer te verhuren voor studenten. In wijken waar dit niet is toegestaan, kan men (met uitzondering van Assendorp en een groot deel van Holtenbroek) een afwijking van het bestemmingplan aanvragen via het omgevingsloket, een vergunning voor kamerverhuur dus. Of een kamervergunning wordt gebruikt met hospitaverhuur als doel, wordt nu nog niet bijgehouden. Daarom zijn er op dit moment geen cijfers
bekend over de toepassing van hospita verhuur in Zwolle.

Om wel inzicht te krijgen in de behoeften van studenten loopt er op dit moment een onderzoek naar studentenhuisvesting in Zwolle. Onderwijsinstellingen, SSH en het SOOZ geven al lange tijd aan dat er in Zwolle tekort is aan betaalbare en kwalitatief goede studentenhuisvesting. Tegelijkertijd is uit verschillende rapporten gebleken dat er geen grote kwantitatieve uitbreidingsvraag is naar studentenwoningen in Zwolle (Bureau Stedelijke Planning, juni 2019).  En dat de markt voor studentenhuisvesting in Zwolle in balans is (Apollo onderzoek, oktober 2022). Het onderzoek is aanvullend en zowel kwalitatief als kwantitatief.

Actieplan

Deze maand is tevens gestart met het opstellen van het actieplan ‘beter benutten van de bestaande woningvoorraad’, onder leiding van adviesbureau RIGO. Een onderdeel van dit plan is het in kaart brengen van het palet aan doorstroommaatregelen en de kansrijkheid hiervan. Hospitaverhuur zal men als één van de
doorstroommaatregelen verkennen. Er komt onderzoek naar de effectiviteit, de kosten, voor- en nadelen en wat er verder bij komt kijken.

Aan de hand van een brede analyse op allerlei doorstroommaatregelen werkt men uiteindelijk toe naar een actieplan, waarin de maatregelen zijn vastgesteld waarmee de gemeente aan de slag gaat en hoe de uitwerking hiervan eruit ziet. Het actieplan wordt naar verwachting in de zomer van 2023 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button