Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Isala start Medicatie Adviespunt voor Zwangeren (MAZ)

Zwolle – Veel vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding willen geven, hebben vragen of zij bepaalde medicatie mogen gebruiken in combinatie met hun situatie. Isala ziekenhuisapotheker Peter ter Horst merkte op dat in het buitenland al wel veel voorzieningen hiervoor zijn, maar niet in Nederland. Daarom startte hij in samenwerking met de afdeling Verloskunde van het Isala Vrouw-kindcentrum het Medicatie Adviespunt voor Zwangeren (MAZ). Vrouwen kunnen hier direct contact hebben met een deskundig specialist. Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig en het advies is gratis.

Het gebruik van medicijnen door vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding willen geven, kan soms onzekerheid en vragen oproepen. Het MAZ is een nieuw adviescentrum waar vrouwen met al hun vragen gratis terecht kunnen en direct met een deskundig specialist contact kunnen hebben, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Ook is een doorverwijzing van de huisarts niet nodig.

Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden en vragen hebben, kunnen een afspraak maken via de polikliniek Verloskunde, via (038) 424 35 55 of mailen naar maz@isala.nl.
Of kijk voor meer informatie over MAZ op www.isala.nl/maz.

Samen de beste zorg geven

Peter ter Horst, ziekenhuisapotheker: ‘Uiteraard bespreken huisartsen en/of verloskundigen ook met hun patiënte de medicatievragen. Evenals apothekers. Maar als dit vragen oproept bij de zorgverlener en deze vrouwen, dan ondersteunen wij hen daarin graag en adviseren hoe hiermee om te gaan.’

Tijdens de zomermaanden is het MAZ als pilot gestart en is het bij zowel huisartsen, verloskundigen, borstvoedingscentra als ook apothekers in Zwolle en omgeving onder de aandacht gebracht.

Ter Horst: ’Veel voorkomende vragen zijn ‘Kan ik dit antidepressivum veilig gebruiken tijdens de conceptie, zwangerschap en borstvoeding?’ of ‘Mijn huisarts en specialist verschillen van mening of ik een bepaald medicijn veilig kan gebruiken tijdens mijn zwangerschap?’ of ‘Kan ik deze pijnmedicatie veilig gebruiken tijdens borstvoeding?’

Ter Horst: ‘Vrouwen reageren vaak heel opgelucht als ze weten dat zij een bepaald medicijn bijvoorbeeld wel veilig kunnen gebruiken tijdens borstvoeding.’

Samenwerking met POP-polikliniek

Het MAZ en de POP-polikliniek werken nauw samen. Bij de POP-polikliniek (polikliniek voor vrouwen die een relatie hebben met Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) kunnen zwangeren met psychische problemen terecht bij een gespecialiseerd begeleidingsteam. Dat bestaat uit verschillende zorgverleners zoals een psychiater, psycholoog, kinderarts, medisch maatschappelijk werker en ziekenhuisapotheker.

Gerelateerde artikelen

Back to top button