KabelkrantNieuws uit Zwolle

Hartstad Zwolle geen huisstijl maar merk

Zwolle – Zwolle is een warme stad. Waar iedereen naar elkaar omziet,  samenwerkt, elkaar ruimte en succes gunt. Waar mensen hun hart laten spreken. Daarom heet Zwolle sinds 1 januari ‘de hartstad’ van Nederland. Het staat in een nota die burgemeester Peter Snijders stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente is het nieuwe merk gepresenteerd met een filmpje. Het unieke en onderscheidende van Zwolle ligt in ‘hartswaarden’ als inclusie, diversiteit en brede welvaart. En daar heeft de gemeente een merk van gemaakt, een stadsmerk dat iedereen kan gebruiken. Het is dus géén nieuwe huisstijl voor de gemeente Zwolle. Het is een merk dat de unieke kwaliteit als samenleving verbeeldt en uitgedragen mag worden door eenieder in Zwolle die dat wil. Zodat gedeelde waarden op elkaar overgaan en elkaar versterken en gezien worden. Een betere zichtbaarheid en waardering van de kwaliteiten als sociale en warme stad draagt bij aan de aantrekkingskracht als stad, voor nieuwe inwoners of innovatieve ondernemers die een plek zoeken
om zich te vestigen, de werving van studenten of creatieve mensen die de stad nodig heeft.

Zwolle is bijzonder

Uit eigen onderzoek en cijfers van CBS blijkt dat Zwolle landelijk een unieke positie heeft als stad met de hoogste noteringen in sociaal kapitaal, mensgerichte bedrijvigheid, brede welvaart, aantallen vrijwilligers en donoren, onderling vertrouwen en kwaliteit van leven. Die hartswaarden kom je in Zwolle in vrijwel alles tegen. Ze vinden hun basis in de Hanzetijd, toen de steden langs de IJssel samenwerkten en handel dreven met andere Hanzesteden in Europa. Dat bracht welvaart, maar samen konden ze ook hun belangen verdedigen en zich beter beschermen. Er voor elkaar zijn en samenwerken is typisch voor de Hanze.

Toekomst van brede welvaart

De hartswaarden worden steeds belangrijker in een toekomst, die gaat over verduurzamen en eerlijk delen. Dat toegevoegde waarde alleen ontstaat door economische groei is een achterhaalde gedachte. Mensen komen in beweging voor de kwaliteit van leven. Economie en groei zijn géén doel op zich, maar hulpmiddelen om bijvoorbeeld schaarste op te lossen of anders te verdelen. Of een veilige leefomgeving te kunnen blijven garanderen. Intrinsiek streeft Zwolle naar een goed leven voor alle huidige en toekomstige inwoners. Naar sociale en culturele verheffing. Dat heet ook wel ‘brede welvaart’.

Stadsmerk

Zwolle noemt zichzelf een hartstad. En heeft er een merk van gemaakt, dat bestaat uit drie elementen: een rood kruis (opgebouwd uit twee overlappende harten), dat staat voor centrum, ontmoetingsplek, hotspot, doel, bestemming; een gele pijl (een hart op zijn kant) als richtingaanwijzer en een blauwe (geabstraheerde) ster van Zwolle, die open staat naar buiten, stralend.
Deze elementen vormen een stadsmerk dat iedereen kan gebruiken. Graag zelfs! Het is dus géén nieuwe huisstijl voor de gemeente Zwolle. Het is een merk dat de unieke kwaliteit als samenleving verbeeldt en uitgedragen mag worden door eenieder in Zwolle die dat wil. Zodat gedeelde waarden op elkaar overgaan en elkaar versterken en gezien worden.

Doel

Hoofddoel is de uitgangspositie van Zwolle als A-merk onder Nederlandse steden te verbeteren, door de unieke en onderscheidende kwaliteiten van de stad veel beter zichtbaar te maken, met een sterk stadsmerk. Resulterend in een meetbare verbetering van zichtbaarheid en waardering. Huidige beelden van de stad zijn te versnipperd, niet onderscheidend en weinig dynamisch (Beerda/UvA 2021).

Die zichtbaarheid wordt vergroot langs drie sporen: intern, extern samen met partners in de stad en via een meerjarig offensief voor gezamenlijke profilering als Hartstad. Een effectieve merkstrategie zorgt voor verbinding tussen drie pijlers.

Het campagneteam legt op dit moment de laatste hand aan een merkgids en toolkit die de komende maanden gepresenteerd en beschikbaar gesteld wordt aan marketeers en communicatieadviseurs van partners in de stad (denk aan cultuur, onderwijs, sport, bedrijfsleven) en aan eenieder in Zwolle die aan de slag wil met Hartstad.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button