Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

IJsselhallen Zwolle gaat opnieuw 300 extra vluchtelingen opvangen

Een deel van de IJsselhallen in Zwolle wordt tot en met volgende week donderdag (15 oktober) gebruikt voor de opvang van nog driehonderd extra vluchtelingen. Burgemeester en wethouders van Zwolle zien de noodzaak van deze tijdelijke oplossing, nu her en der in het land opvang nog niet beschikbaar is.

In Zwolle worden op dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) momenteel vierhonderd vluchtelingen opgevangen. Sinds medio vorig jaar is in de IJsselhallen veel ervaring opgebouwd met tijdelijke opvang. In de Diezehal verbleven toen tot en met december 2014 vierhonderd Syrische vluchtelingen. Sinds juli van dit jaar is de hal weer in gebruik voor de opvang van een vergelijkbare groep. In de afgelopen maanden is dat aantal gedurende twee korte periodes uitgebreid met noodopvang voor een groep van tweehonderd vluchtelingen en een groep van driehonderd vluchtelingen. De maximale omvang van de Zwolse opvang was daarmee negenhonderd personen.

Met de groep vluchtelingen die vanaf vrijdag (9 oktober) tot en met 15 oktober onderdak kan krijgen in de Hanzehal van het evenementencomplex komt het totaal aantal vluchtelingen dat in de Overijsselse hoofdstad in afwachting is van de verblijfsprocedure op zevenhonderd personen.

Begeleiding

Onder meer door de brede begeleiding – waarbij ook omwonenden betrokken zijn – verloopt de opvang in Zwolle goed. De noodsituatie en de gang van zaken in en rond de IJsselhallen tot nu toe brengen het Zwolse college ertoe akkoord te gaan met de opvang van de extra groep. De verwachting is dat in de periode tot eind december – wanneer de opvang in de IJsselhallen afgelopen is – er vaker kortdurende extra noodopvang voor maximaal driehonderd vluchtelingen georganiseerd kan worden.

Onderzoek

Al eerder heeft het COA de gemeente Zwolle gevraagd mee te werken aan de vestiging van een (semi)permanent asielzoekerscentrum. Daar wordt een haalbaarheidsonderzoek naar gedaan. De verwachting is dat de uitkomst van dat onderzoek begin volgend jaar gereed is.

Gerelateerde artikelen

Back to top button