KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad vormt besluit over o.a. visie Broerenkwartier op maandag 17 juli 2023

Zwolle – Op maandag 17 juli vormt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal een besluit over o.a. de visie openbare ruimte Broerenkwartier. Dit is de laatste vergadering van dit seizoen. Bekijk hier de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending voor het raadsdebat.

De volgende onderwerpen komen aan de orde

onderzoek geloofsbrieven
beëdiging nieuw raadslid ChristenUnie
Visie op openbare ruimte Broerenkwartier
Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord
Gebiedsvisie Noorderkwartier
Benoeming burgerlid fractie Volt
Rekenkamerrapport Sleutel voor Jeugdhulp
Verlengen termijn subsidieverordening Warm Thuis
Besteding SPUK-middelen ambtelijke kosten klimaatakkoord
Uitgangspunten samenwerkingsafspraken Flexwonen
Vaststellen fractievergoedingen 2022-2023
Ontwerpbegroting 2024 Regionaal Serviceteam Jeugd
Aanvullend krediet voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor het schoolgebouw van de ‘Van der Capellen Scholengemeenschap’
Lokaal Sportakkoord 2
Bestemmingsplan Holtenbroek Zuid Zwartewaterallee
Opheffing geheimhouding overeenkomsten Buitengoed de Herfte
Openstaande vragen n.a.v. raadsdebat Strategische Veiligheidsagenda
Regionaal leerverslag en RMC 2020-2021
Voorgestelde wijze van afdoening motie M14-2 Simpel verantwoorden
Voortgang transformatie jeugdzorg Zwolle
Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2022
Beantwoording PvdA, D66 en GroenLinks artikel 45 vragen inzake grondbeleid & maatschappelijke businesscase
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks, PvdA inzake Deskundigenverklaring Wijziging Geslacht
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht inzake TOOI
Beantwoording artikel 45 vragen D66 Studieplekken
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht inzake IJsbeeldenfestival 2023-2024
Beantwoording artikel 45 vragen VVD inzake verdwijnen parkeerplaatsen in binnenstad
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht inzake aanvullende vragen betreffende beleidsproces ontwikkeling grootschalige zon en wind in Schelle-Holten-Haerst(erbroek)
Beantwoording artikel 45 vragen CDA, D66, CU inzake Toekomstgericht Schippersinternaat Zwolle
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks, PvdD inzake Verkeerssterfte otters N331 en faunapassages Zwolle

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en via raadsgriffie@zwolle.nl. Bekijk voor meer informatie ook de pagina Praat met de Raad. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button