Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Gemeenteraad praat over laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Zwolle

Zwolle – Taal, rekenen en gebruik van internet is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Laaggeletterden hebben hier veel moeite mee waardoor het voor hen lastiger wordt om mee te kunnen doen in onze maatschappij. De gemeente wil deze laaggeletterden in de arbeidsmarktregio Zwolle helpen hun basisvaardigheden te verbeteren. Daarom wordt er op 11 januari in de gemeenteraad over het onderwerp gepraat.

Met deze informatieronde wil de raad meer inzicht krijgen in de rol die de gemeente momenteel speelt en zou kunnen spelen op het gebied van laaggeletterdheid. Ook wordt er gepraat over de kansen en bedreigingen die er zijn als het gaat om het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid.

Voor de informatieronde worden bij het onderwerp betrokken partijen uitgenodigd zoals onderwijs, Stadkamer, Stichting Lezen en Schrijven, het sociaal wijkteam, Travers, Taalpunt en Voorleesexpress.

Naar de agenda

Gerelateerde artikelen

Back to top button