Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Kosteloos huwelijk blijft behouden voor Zwolle

Zwolle – Er kan weer, door iedereen, kosteloos getrouwd worden in de gemeente Zwolle. Het college heeft de opgelegde extra criteria waaraan burgers moesten voldoen weer ingetrokken. Onlangs bepaalde het stadsbestuur dat gratis trouwen in Zwolle alleen nog maar kon als je inwoner van Zwolle bent en je en kwijtschelding geniet van gemeentelijke belastingen. Dit tegen het zere been van de gemeenteraadsfracties die daarom eind juni dit aan de kaak stelden bij de verantwoordelijke wethouder.

In het nieuwe Reglement Burgerlijke Stand 2020 werden deze nieuwe eisen opgenomen door de gemeente. Dit terwijl de wet ‘rechten burgerlijke stand gemeenten’ geen mogelijkheden biedt extra eisen te stellen aan de kosteloze huwelijksvoltrekking zoals die inkomenseis of het woonplaatsbeginsel. Daarnaast waren de gemeenteraadsleden bang dat mensen met een krappe beurs buiten de boot zouden kunnen vallen. Dat er ook enkele mensen met een ruimer inkomen gebruik zouden kunnen maken van de kosteloze huwelijksvoltrekking willen ze voor lief nemen.

Daarop heeft het college het reglement weer aangepast per 1 januari 2021 zodat iedereen weer gratis kan trouwen of een partnerschap kan registreren. Dit kan overigens in het stadskantoor op dinsdagochtend om 9.00 en 9.15 uur.

Gerelateerde artikelen

Back to top button