KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad over leerplicht, Breezicht-Noord en beschermd wonen

Zwolle – Maandagavond 6 december zijn er in de gemeenteraad zowel debatrondes als informatierondes. De eerste informatieronde gaat over het leerplichtverslag van 2018 tot en met 2020, en allerlei gerelateerde onderwerpen, zoals de ontwikkelagenda passend onderwijs en een overeenkomst met de Ambelt, evenals de ondersteuning van hoogbegaafden. Daarna volgt er een debat over het onderwijskansenbeleid en de subsidie hiervoor. De gemeente wil gelijke kansen voor kinderen en onderwijsachterstanden voorkomen en terugdringen.

De parallele informatieronde gaat over Breezicht-Noord, en wel over het realiseren van betaalbare woningbouw. Momenteel zijn daar 525 woningen gepland, maar de prijsontwikkelingen zijn dusdanig dat de  middeldure woningen niet gebouwd kunnen worden tegen die prijs. De SP wil daarom een debat, en het CDA wil een second opinion.

Daarna is er nog een debat over de regiovisie voor beschermd wonen. Mensen die dat nodig hebben zouden hulp moeten krijgen in dezelfde plaats als waar zij wonen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te zien. Tevens zijn hier de agenda en de stukken te bekijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button