KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 19 juni

Zwolle – Maandag 19 juni is er vanaf 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. De gemeenteraad neemt deze avond een besluit over de voorstellen Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp; Bestemmingsplan Weezenlanden Noord; Bestemmingsplan Buitengebied, Oude Twentseweg 5, Herfterlaan 9; Het beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van het gebouw Radewijnsstraat 2 in de wijk Diezerpoort;

Een voorstel voor de nieuwe programma-indeling sociaal domein; De aanvraag van de BUIG Vangnetuitkering 2022; Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en kadernotitie 2024-2027 van GBLT en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT; De jaarstukken 2022, Kadernota 2024, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJsselland;

Het voorstel om geen zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2024 en de voorgestelde begrotingswijziging 2023 /1 van de GGD IJsselland; En het voorstel om geen zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2024 van ONS SSC; De afhandeling van informatienota’s.

Invloed uitoefenen

De volledige agenda en de vergaderstukken van de besluitvormingsronde op maandag 19 juni zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 19 juni 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Bij vragen kunt u contact opnemen met raadsgriffie@zwolle.nl, telefoon: (038) 498 21 81.

Bron: gemeente Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button