Nieuws uit ZwollePolitiek

Gemeenteraad 27 september over digitale strategie

Zwolle – Maandagavond 27 september was er in de gemeenteraad een informatieronde over de digitale strategie van de gemeente Zwolle en een debatronde over het proces van de waterbeleving op de korte en lange termijn.

Er is steeds meer slimme technologie beschikbaar, en de raad wil weten hoe deze technologie zo efficiënt en effectief mogelijk kan bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken in de stad.

Meesprekers deze avond waren: Erik Fledderus, lector digital business en society aan hogeschool Windesheim, Agnes Bouwknegt, van het Deltion. Zij is verantwoordelijk voor processen rond de media. Shelly van Winden, adviseur MarketingOost, Rob Rutgers, coördinator vastgoedbeheer bij woningcorporatie SWZ en Maarten Kuiper, van New Nodes, een adviesbureau dat de gemeente heeft geholpen met het samenstellen van de nota. Ook was Herka van Es aanwezig, als ambtenaar die het proces begeleid heeft. Later schoof nog aan Pieter Kroes, programmamanager digitale informatie van WDO Delta, het waterschap.

Lennart Hartman van GroenLinks opende de reeks vragen die de gemeenteraad mocht stellen aan de meesprekers. Hij wilde weten hoe het staat met de oprichting van een ethische commmissie om de vraagstukken rondom digitalisering aan te pakken. Mevrouw van Es antwoordde dat op dit moment de vacaturetekst gereed ligt, en dat het afhankelijk is van de binding van de sollicitanten met de regio of dit snel ingevuld wordt. Ook wilde groenLinks weten hoe de digitalisering bij kan dragen aan de verduurzamingsopgave. De heer Rutgers antwoordde daarop dat het een brede vraag is. Duurzaamheid gaat over klimaatadaptatie, circulariteit, en energietransitie. Het project digitale tweelingstad kan hieraan bijdragen.

Digitale tweelingstrategie

De digitale tweelingstrategie houdt in dat de gemeente een digitaal equivalent van de stad ontwikkelt in de
vorm van een digitale tweelingstad in 3D. In deze digitale omgeving combineert men data uit en over de stad
in een 3D digitaal model van de stad. De digitale tweelingstad helpt met:

1. Simuleren van scenario’s – zoals hevige regenval en wegverleggingen – en onderzoeken van het effect van
maatregelen op de omgeving;
2. Integreren van data vanuit verschillende beleidsterreinen, omdat de stad een systeem is en het resultaat van een samenspel van verschillende beleidsterreinen die elkaar beïnvloeden, zoals het aanbrengen van extra bomen die de luchtkwaliteit en temperatuur in de stad beïnvloeden.
3. Visualiseren van de impact van keuzes zoals wat het plaatsen van nieuwe gebouwen doet met de huidige
omgeving.

Deze aspecten van simulatie, integratie en visualisatie maken het gemakkelijker om keuzes en plannen te
maken en dragen bij aan een betere onderbouwing voor en uitlegbaarheid van beleid en besluitvorming.

Smart Zwolle Alliantie

D66 wilde, in de woorden van Sonja Paauw, weten wat de Smart Zwolle alliantie precies doet. De  intentieovereenkomst Alliantie Smart Zwolle is ondertekend door gemeente Zwolle, deltaWonen, Esri Nederland, Witteveen+Bos, Rabobank, ROVA, Vitens en Hogeschool Windesheim. Zij spreken af om gezamenlijk extra inspanningen te doen op relevante maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, energietransitie en gezond oud worden.

Jolien Elshof van de ChristenUnie was vooral benieuwd hoe iedereen kan worden meegenomen. Zij doelde daarbij vooral op mensen die laageletterd zijn of niet digitaal vaardig. Erik Fledderus zag wel mogelijkheden om daarover samen te werken met de bibliotheek.

Guido Pasmen was woordvoerder voor Swollwacht en hij vroeg aan mevrouw Van Es of er al een beeld is van de strategie waaruit lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken. Zij antwoordde dat Zwolle hoog scoort op de lijst van de digitalisering, en dat zij veelal voorbeeld is voor andere steden dan viceversa.

Privacy

Koen van Baal, burgerraadslid voor de SP, had het over de privacygevoeligheid van data. Volgens wethouder Michiel van Willigen lopen de gegevens alleen gevaar wanneer meerder databases worden gecombineerd, en daar werkt men aan. De SP hoopt dat toenemende digitalisering niet leidt tot toenemende ongelijkheid. Monique Bakker van de VVD wilde ook weten hoe het zat met de beveiliging van de gegevens.

Het CDA bij monde van Arjan Spaans wilde weten in hoeverre de digitale strategie kan bijdragen aan opgaves zoals de bouw, en het tekort aan werknemers. Volgens Agnes Bouwknegt van het Deltion werken zij veel samen met het bedrijfsleven en dat is nodig om de onderwerpen van de opleiding aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt.

Hettie van Aalderen is burgerraadslid van de PvdA, en haar vragen waren al door anderen gesteld. Wel liet zij nog een meespreker aan het woord die nog niet was gehoord. Shelly van Winden gaf nog mee dat het project digitale tweelingstad volgens haar zeer kansrijk is.

 

 

 

.

 

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com

Lees ook

Back to top button