Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Diverse onderwerpen in debat- en informatierondes gemeenteraad

Zwolle – Op de agenda van de gemeenteraad van Zwolle op 9 mei staat onder andere de Programmering en betaalbaarheidsaanpak Stadshagen en een investeringskrediet voor de aankoop van de Stadsfoyer.

Stadshagen en Stadsfoyer

In de Raadzaal debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur over de Programmering en betaalbaarheidsaanpak Stadshagen. Hierbij gaat het over een pakket van maatregelen, waarmee het mogelijk is om in Stadshagen meer goedkope en bereikbare woningen te ontwikkelen en realiseren. Vervolgens is er om 21.10 uur een debat over het investeringskrediet voor de aankoop van de Stadsfoyer voor huisvesting van maatschappelijke partners in winkelcentrum Stadshagen. De Stadsfoyer moet een centrale ontmoetingsplek worden voor Stadshagen van de partijen die nu in het Cultuurhuis zijn gehuisvest. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een overeenkomst aan te gaan met VOF Stadsmakers voor de intentie tot aankoop van de Stadsfoyer door de gemeente en om hiervoor een krediet van €16 miljoen beschikbaar te stellen.

Jeugdhulp

Daarnaast is er vanaf 19.30 uur een informatieronde in de TaK-zaal over de uitgaven en kosten voor jeugdhulp in 2021. De verwachting is uit te komen op een overschrijding van zo’n € 2 miljoen van het totaal begrote (opgehoogde) budget voor jeugdhulp in 2021. Hierbij kijkt de raad terug op de financiële resultaten die zijn gepresenteerd en hoe hierop gestuurd kan worden richting de verdere uitvoering van de hervormingsagenda voor wat betreft Jeugdzorg.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te bekijken op de publieke tribune op maandagavonden vanaf 19.30 uur op de publieke tribune van het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein of via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button