Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Dit zegt de Zwolse politiek over de woningnood

Zwolle – De gemeenteraadsvergadering van 15 maart ging over wonen en verstedelijking. Hieronder een verslag. In de Zwolse raad staat het onderwerp wonen altijd garant voor verhitte uitspraken. Dat was ook nu zo. De vergadering duurde historisch lang. Om 01.20 uur kon de voorzitter de vergadering sluiten.

Alle partijen memoreerden dat de Zwolse woningmarkt zeer krap is. Starters, senioren, 1- en 2- oudergezinnen, alleenstaanden, iedereen heeft er last van. Er zijn te weinig woningen en dat is mede veroorzaakt door de vorige bouwcrisis. Toen is er een achterstand ontstaan. De gemeente wil deze achterstand inlopen door meer woningen te bouwen via inbreiding (binnen de stad).

Minder en meer woningen

Volgens wethouder Ed Anker is er dit jaar, zoals de trend is in heel Nederland, minder woningbouw dan gepland door de stikstof regelingen. Het is moeilijk om te versnellen, omdat de gemeente wil vasthouden aan een zekere Zwolse kwaliteit, die ook klimaatbestendig en duurzaam is. Deze Zwolse kwaliteit is geroemd in heel Nederland als voorbeeld. Toch wil de gemeente meer woningen bouwen. van 1.000 per jaar naar 1.500. Dat is vrij veel, maar nog niet genoeg. Genoemde locaties zijn de Spoorzone, Zwartewaterallee, Stilohallocatie, Harculo, Hanzebadlocatie, IJsselhallen.

De PvdA pleit voor een ongedeelde stad (alle doelgroepen door elkaar) en het perspectief voor de lange termijn. Zij wil niet alleen maar tekenen bij het kruisje bij deze plannen, maar echte inspraak. Zij ziet dat de woonbehoeften veranderen, er zijn meer 1 persoonshuishoudens.  De middeldure woningen zouden in twee verschillende categorieën moeten komen, middelduur 1 en 2.

Geen flexwoningen

De SP zegt dat de woningnood zo groot is dat alleen bouwen niet genoeg is. Woningen worden nog steeds door huisjesmelkers als speculatiedoeleinden gebruikt. De kreet bouwen, bouwen, bouwen begint versleten te raken. Er is reden voor spoed met de plannen en een nieuwe uitleglocatie (bouwen aan de rand van de stad). De SP ziet geen oplossing in flexwoningen, omdat zij denkt dat sociale huurders graag een woning willen voor langere tijd. Ook denkt deze partij dat bewoners met lagere inkomens niet zullen kiezen voor een iets duurdere woning in hun wooncarrière. Dat is door onderzoek bekend.

Volgens het CDA is de woningverdeling niet op orde. Het systeem van  de Woningzoeker klopt niet. Mensen moeten te lang wachten op een huis, en dat bezorgt woningzoekenden slapeloze nachten. Het CDA krijgt daar veel brieven over. Er moet in de toekomst vooral worden gebouwd in de betaalbare categorie. De partij wil van het college graag de voors- en tegens horen van de diverse locaties, zodat de raad een afgewogen oordeel kan geven.

Nieuwe bouwmethoden

D66 pleit vooral voor nieuwere bouwmethoden, zoals bijvoorbeeld in de Vogeltjeswijk in Tilburg. Herbestemming van kantoren vindt zij een goed idee, maar dat kan ook al gebeuren door bij nieuwbouw uit te gaan van divers gebruik en ombouw. Senioren zouden moeten doorstromen vanuit eensgezinswoningen naar kleinere woningen voor de zogenaamde ‘empty-nesters’. Deze mensen zijn vaak verknocht aan hun omgeving en willen daar blijven.

De VVD ziet dat een huis veel meer is dan een stapel stenen. Het moet ook fijn wonen zijn. Zij wil vooral de bouw versnellen met minimaal 15.000 woningen per jaar. Dat moet mogelijk worden door onder andere minder regelgeving voor de bouwontwikkelaars. Dat neemt niet weg dat de VVD zich wel wil houden aan al bestaande regels. Kwaliteit moet daarbij ook bewaard blijven. Wanneer het aanbod van woningen stijgt, zal de prijs dalen, voorspelt de VVD.

Geen crisisbouw

Voor de ChristenUnie is het vooral voor 20-ers moeilijk met woonplekken, omdat zij toe zijn aan een leven met privacy, om voor zichzelf te beginnen. Zij stelt vast dat het bouwtempo nu al omhoog gaat, en is, in tegenstelling tot de andere partijen, blij met de stappen. Zij wil er voor waken dat Zwolle niet aan crisisbouw gaat doen. Snelle bouw met mindere kwaliteit, zodat de woningen te snel alweer gesloopt moeten worden. Zij wil geen Almere worden of Wassenaar, waarbij respectievelijk te saaie woningen staan of te dure.

Groen Links draagt een aantal tips aan voor nieuwe inbreidingslocaties zoals het Noordereiland. De wethouder kan daar nu niets mee, omdat dat een heleboel papierwerk oplevert. Ook vraagt Groen Links aandacht voor Tiny Houses en Bio-Based bouwen. Volgens de PvdA gebruiken Tiny Houses te veel grond. Volgens haar is er nog best veel ruimte binnen de stad om te bouwen. Zij wil wachten met het vaststellen van een uitleglocatie om dat zorgvuldig te doen.

Swollwacht zegt dat ze blij is met de Zwolse woonmaatregelen. Zij vraagt zich af of het wel is toegestaan dat wooncorporaties afwijken van de gestelde leeftijdsgrens. Dat is soms zo, volgens de wethouder.

Verstedelijkingsstrategie

Regio Zwolle werkt, als samenwerkingsverband van 22 gemeenten en vier provincies, samen met het Rijk en het waterschap Drents Overijsselse Delta aan de toekomst van de regio. Gezamenlijk ontwikkelt men een Verstedelijkingsstrategie voor de regio en doet men onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving (het zogeheten gebiedsgericht MIRT Onderzoek). MIRT staat voor Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Nieuw proces

De ontwikkeling van de Verstedelijkingsstrategie en een gebiedsgericht MIRT Onderzoek is een nieuw proces voor de regio en voor de gemeente Zwolle. Het leidt tot een ontwikkelrichting waarin grote maatschappelijke opgaven, zoals het regionale woningtekort, economische ontwikkeling en de klimaatopgaven in samenhang met de ruimtelijke kwaliteiten kunnen worden aangepakt.

Het punt op de horizon voor deze strategie is 2040. Dan willen zij een nieuwe wijk hebben gebouwd, in samenhang met de ontwikkeling van ruimte en verkeer. Dat is nogal een lange tijd. Momenteel zijn de ontwikkelaars in fase 2 van de vier fasen. De plannen zijn in deze fase nog erg abstract, en inwoners en wijkverenigingen mogen nog niet meedenken. De samenwerking gaat in de toekomst mogelijk intensiever worden.

Uitzonderlijke stad

De ontwikkelaars zien dat Zwolle in Nederland een uitzonderlijke stad is met zijn klimaat- en duurzaamheidsregelingen. Hiervan maken zij ook gebruik. Er komt een bouwstenenatlas voor de regio, waarin men de belangrijke waarden van een gebied onderzoekt. Het betreft 40.000 woningen voor de gehele regio, waarvan 1600 in Zwolle.

Openbaar

Gemeenteraadsevergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later te bekijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren