BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

College verwacht gunning van sloop IJsselhallen in november

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle verwacht in oktober inschrijvingen van sloopbedrijven om de IJsselhallen ter hand te nemen. In november is dan duidelijk wie het gaat doen en maximaal november 2024 moet het klaar zijn. Dat blijkt uit een nota die het college stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Net voor het zomerreces (juli 2023) is de aanbesteding van de circulaire sloop gepubliceerd. De voorbereidende onderzoeken (zoals de asbestonderzoeken, stikstof, archeologie en flora & fauna) zijn afgerond en leiden niet tot een aangepaste planning. Voor deze aanbesteding was veel belangstelling (officiële aanmeldingen). Op basis van de aanmeldingen zijn vier partijen geselecteerd die een aanbieding / inschrijving mogen doen.

Met de vaststelling van de visie Nieuwe Veemarkt (juli 2022) en als uitwerking van de visie het Ruimtelijke ontwikkelingsplan (oktober 2023) zijn er twee belangrijke stappen gezet voor de herontwikkeling van de IJsselhallenlocatie. Zowel het college als de raad hechten aan voortgang voor wat betreft de woningbouwprojecten in Zwolle. Mede om die reden is eind 2022 de voorbereiding van de aanbesteding
van de circulaire sloop van de IJsselhallen gestart. Inmiddels is deze aanbesteding bijna afgerond.
Uitgangspunt hierbij is om zo snel mogelijk na afloop van de bestaande huurovereenkomst met de
huidige exploitant, de sloop te starten.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Altijd direct op de hoogte van het spraakmakende en laatste nieuws uit Zwolle? Met het inschakelen van gratis website push notificaties mis je niets. Ja prima! Nee