beleid

Natuur & Duurzaam

Nieuw wind- en zonne-energiebeleid provincie ligt ter inzage

Provincie Overijssel heeft het nieuwe beleid rondom wind- en zonne-energie verder uitgewerkt. Een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied…

Meer
Zorg & Welzijn

Zwolle vergroot basisvaardigheden bij achterblijvers

De gemeente Zwolle wil basisvaardigheden (geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden) van inwoners die dat nodig hebben, vergroten, zodat zij zo…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente zet bestrijding energiearmoede voort

Door het inzetten verlengen en verstevigen van Warm Thuis gaat de energierekening van deelnemers omlaag. Dit heeft als bijvangst een…

Meer
Natuur & Duurzaam

Advies Milieuraad Zwolle over afval- en grondstoffenbeleid

De gemeenteraad sprak voor de zomervakantie over de afval- en grondstoffeninzameling. De Milieuraad adviseerde nieuwe ontwikkelingen in circulariteit te volgen:…

Meer
Zorg & Welzijn

Lichte stijging dakloze jongeren in Zwolle

Uit een landelijk onderzoek van het Leger des Heils blijkt dat het aantal dakloze jongeren fors stijgt. In Zwolle is…

Meer
Politiek & Opinie

Gesprekken over participatiebeleid gemeente Zwolle succesvol

Het afgelopen jaar is er, mede op initiatief van de gemeenteraad, gewerkt aan een nieuw participatiebeleid voor de gemeente Zwolle.…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Hoe gaat het met de dyslexie-zorg?

De nieuwe gemeenteraad moet in juni 2022 een besluit nemen over de opzet en uitvoering van de proeftuin Dyslexie. Dit…

Meer
Back to top button