Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Aantal muskusratten in regio daalt aanzienlijk

Zwolle – In het nieuwe gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn in 2015 minder muskusratten gevangen dan in de jaren ervoor. Daarmee zet de landelijk dalende trend zich ook binnen deze regio voort. De cijfers liegen niet: van 18.079 muskusratten in 2014 naar 14.264 vorig jaar is een daling van bijna 23%. In het gebied van WDODelta bevindt zich de ‘muskusrattendruk’ vooral in het veenweidegebied in West-Overijssel.

Muskusratten worden gevangen, omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van dijken en oevers. Het aantal gevangen muskusratten is landelijk met ruim 6% gedaald tot 88.650. Er zijn regionale verschillen maar de trend is dat de ingezette daling zich voortzet.

Beverratten

Op landelijke schaal zijn de beverratvangsten in 2015 met 16% toegenomen tot 1.212. De vangsten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland, 90% van de vangsten vindt plaats in een strook van 5 kilometer langs de grens met Duitsland. WDODelta heeft hierin slechts een zeer kleine bijdrage: 3 vangsten.

Bevers

Naast graverij door muskus- en beverratten, graven ook bevers steeds meer in de dijken. De bever staat echter op de rode lijst van bedreigde diersoorten en wordt bovendien beschermd door de Flora- en faunawet. Maar als de waterveiligheid in het geding is, moeten de waterschappen wel maatregelen nemen. Over de wijze waarop wordt overlegd met de betrokken overheden en met de organisaties die zich inspannen om bevers weer terug in Nederland te krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse waterschappen zijn in 2013 met een drie jaar durend grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart, waarin onder andere wordt onderzocht hoe de bestrijding goedkoper en effectiever kan. In het eerste kwartaal van 2016 vindt in de proefgebieden de eindinspectie plaats van schades door muskusratten. In Nederland liggen 117 proefgebieden, waarvan 16 in het gebied van WDODelta. De resultaten van het onderzoek komen in het derde kwartaal van 2016 beschikbaar.

Muskus rat

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Altijd direct op de hoogte van het spraakmakende en laatste nieuws uit Zwolle? Met het inschakelen van gratis website push notificaties mis je niets. Ja prima! Nee