Muskusrat

Natuur & Duurzaam

Opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2022 9 procent minder muskusratten dan in 2021.…

Meer
Natuur & Duurzaam

Aantal muskusratten in regio daalt aanzienlijk

Zwolle – In het nieuwe gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn in 2015 minder muskusratten gevangen dan…

Meer
Back to top button