KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Zwolse hervormingen in jeugdhulp

Zwolle – Het grondige, landelijke onderzoek van adviesbureau AEF laat zien dat sprake is van grote gemeentelijke tekorten in het jeugddomein. En daarnaast dat een aantal maatregelen beperkte besparingsmogelijkheden biedt.
Het grootste besparingspotentieel schuilt in landelijke maatregelen, die vragen om een aanpassing van de Jeugdwet.

Goed bezig

Op basis van het AEF rapport constateert de gemeente Zwolle dat ze de goede dingen doen en dat ze een deel daarvan ook zeer goed doen. Maar ook dat ze realistisch gezien al een groot deel van de te verwachten besparing reeds behaald heeft. Ze blijft zich inzetten op hervormingen die aanvullende besparingen realiseren; en ze voert een nadere analyse uit om tot een reëel en actueel beeld te komen van de nog te behalen besparingen. Maar de invloed van gemeenten op de uitgaven aan jeugdzorg is onder meer vanwege het wettelijke kader per definitie beperkt. En het onderzoek van AEF laat zien dat het landelijk beeld is dat in het jeugddomein sprake is van grote tekorten met daarnaast beperkte besparingsmogelijkheden.

Blijvende inzet

Kortom: op basis van bovenstaande analyse aan de hand van het AEF rapport blijft de gemeente zich inzetten op de inhoudelijke beweging en de ontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen, maar acht ze de beoogde besparing op jeugdzorgkosten niet realistisch.
Wat betreft de vijf maatregelen waarvan volgens AEF een kostenbesparing verwacht mag worden, blijft ze de inzet plegen die ze al deed en verkent ze wat ze in het kader van de afbakening met de Wlz (Wet Langdurige Zorg) nog extra zou kunnen doen.
Daarnaast werkt de gemeente in Zwolle aan enkele andere beleidsinterventies, die de kwaliteit en tijdigheid van de passende jeugdhulp verbeteren èn een besparingspotentieel hebben.
Ze komt tot de inschatting dat met de ingezette maatregelen een besparing van 1,5 miljoen Euro
reëel is, in plaats van de totale geschatte besparingsopgave op Jeugd van 4,7 miljoen Euro.

Voor de resterende opgave van ruim 3 miljoen Euro verkent de gemeente aanvullende maatregelen, onder meer inzake het terugdringen van de duur van de trajecten. Daarnaast zijn er besparingen mogelijk als het Rijk besluit tot het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor jeugdhulp. In het najaar komt Zwolle met een reëel en actueel beeld van de te behalen besparing op Jeugd, mede in relatie tot de behoedzaamheidsmarge. Ook de gevolgen van de corona-crisis neemt men dan mee.

Voor een uitgebreide versie van de informatie op dit thema, en de terreinen waarop men bezuinigd, kijk hier.

Gerelateerde artikelen

Back to top button