Economie

Zwolle wordt Cirkelstad en geeft circulaire economie impuls

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders geeft de duurzame economie in Zwolle een impuls door zich aan te sluiten bij Cirkelstad en door zich te verbinden aan een open innovatiecentrum voor circulaire economie voor voeding en andere biologische reststromen.

Er is een biologische kringloop, waarin reststoffen uiteindelijk terugvloeien in de natuur en een technische kringloop, waarin producten en onderdelen zo worden ontworpen en verwerkt dat ze op hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. De gemeente stimuleert beide kringlopen met als speerpunten: MKB, Werkgelegenheid en Circulaire stad. Voor werkgelegenheid is er inmiddels een pilot reshoring om werkgelegenheid in de maakindustrie te behouden danwel terug te halen naar de regio. Voor het MKB en de Circulaire stad zijn er coalities gevormd, maar ontbreekt het nog aan concrete initiatieven.

Wethouder Economie René de Heer: “Ik zie dat er veel animo is om werk te maken van circulaire economie, zowel in de markt als bij de overheden. Maar er is een soort van kip-ei probleem. Marktpartijen willen circulair aanbieden als er vraag is, inkopers zoals gemeenten willen circulair aankopen als er aanbod is. Om die impasse te doorbreken verbinden we ons als gemeente aan twee initiatieven die gaan helpen om de daadwerkelijke overgang naar een circulaire regio te versnellen: Cirkelstad en het open innovatiecentrum Agri&Food.”

Cirkelstad

Cirkelstad is een landelijk netwerk van publieke partijen en ondernemers en organisaties die zich inzetten voor een regio zonder afval en zonder uitval van talenten. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de productieproces. De materialen worden dus toegepast in nieuwe producten en worden op deze manier geen afval. Door de aansluiting bij Cirkelstad kunnen koplopers in de regio Zwolle leren van elders opgedane kennis en samen werken aan circulaire oplossingen in de bouw.

Zwolle ondersteunt het komende jaar met 30.000 euro, voor de jaren erna moet Cirkelstad financiering vinden bij andere betrokken partners in de regio.

Wethouder René de Heer: “Zwolle groeit de komende jaren. De bouwsector speelt daarin een belangrijke rol. Bij nieuwbouw en verbouw zijn er goede kansen om het roer om te gooien en circulair te werken. Zeker bij projecten waar we als gemeente zelf opdrachtgever zijn zie ik goede kansen. Samen met andere partijen in de bouwketen, zoals architecten, aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers kunnen we de ontwikkeling van circulaire economie oppakken en vorm geven.”

Innovatiecentrum Agri & Food

De Agri&Food sector is een belangrijke bedrijfstak in de Regio Zwolle, van productie tot en met detailhandel en bereiding. In deze sector komen grote reststromen biomassa vrij, zoals GFT, bermmaaisel, afvalwater en rioolslib. Deze afvalstromen zijn zeer geschikt om te verwerken tot waardevolle vervangers voor fossiele grondstoffen.

De biobased economie zet reststoffen op innovatieve wijze in voor de productie van materialen, chemicaliën, brandstoffen en energie. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het kweken van oesterzwammen op koffiedik, het verwaarden van bermgras en gesloten systemen voor de kweek van vissen en groente.

De gemeenten in de Regio Zwolle willen deze vernieuwing samen met het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen stimuleren. Ze verbinden zich daarom aan de uitbouw van het bestaande Agri&Food cluster tot een open innovatiecentrum.

Zwolle ondersteunt het innovatiecluster de komende vier jaar met 80.000 euro.

Gerelateerde artikelen

Back to top button