Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle wil miljoenen bezuinigen; minder individuele zorg, meer groepsaanbod

Hulpvragers moeten meer gebruik gaan maken van welzijnsvoorzieningen zoals sport en buurt- en vrijwilligerswerk

Zwolle – Zwolle moet bezuinigingen op de uitgaven in het sociaal domein. In twee jaar tijd gaat het om een besparing van 5 ton in 2020 tot 2 miljoen euro in 2023. Het college denkt dit te realiseren door minder geld te steken in individuele begeleiding  maar meer in te zetten op lichte zorg en collectief aanbod. Hulpvragers moeten meer gebruik gaan maken van welzijnsvoorzieningen zoals sport en buurt- en vrijwilligerswerk.

Het college heeft hiervoor een plan opgesteld met de projectnaam ‘Samenspel in het sociale domein’. Met dit nieuwe plan moet een betaalbaar aanbod aan voorzieningen komen voor kwetsbare Zwollenaren. De verschuiving van individuele hulp naar “collectieve” hulp geldt niet voor iedereen, zo stelt het college: “Voor echt maatwerk voor inwoners die niet zelfstandig of met steun van hun omgeving kunnen meedoen, blijft ruimte.”

Karakter jeugdzorg

Vormen van collectieve voorzieningen

Voorbeelden van dat nieuwe collectieve aanbod voor hulpvragers zijn huiskamers in de wijk met ervaringsdeskundigen die elkaar op weg helpen. Ook kan gedacht worden aan cursussen, groepstrainingen en informatiecafés, of aan sportverenigingen die hun deuren openen voor statushouders, of huiswerkklassen organiseren voor jongeren die school verzuimen. Verder kunnen de sociale wijkteams veel oppakken, zoals hulp bij eenzaamheid, rouw en verlies, schulden en preventieve opvoedingsvragen, of door bewoners te koppelen aan passende wijkactiviteiten, maatjes of ervaringsdeskundigen.

Sterke sociale structuur

“Zwolle is een stad die wordt gekenmerkt door een sterke sociale structuur, met méér vrijwilligers dan elke andere Nederlandse stad en fraaie rapportcijfers voor leefbaarheid in het laatste buurt-voor-buurtonderzoek. Aan de andere kant is er een ruim aanbod van individueel maatwerk, met veel varianten en aanbieders. Zwolle investeert bijna € 276 mln in het sociaal domein, maar de betaalbaarheid van het stelsel staat onder druk.  Met een verschuiving van individuele begeleiding naar lichte zorg en collectief aanbod, wil het college het aanwezige sociaal kapitaal in de stad verzilveren en daarmee de bezuiniging van twee miljoen euro realiseren.” aldus het college.

Aanbesteding

Medio volgens jaar wordt gestart met de realisatie van het plan-Samenspel. Vooraf gaat de gemeente in gesprek in de wijk en moeten de collectieve voorzieningen worden ingekocht onder meer via aanbesteding.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button