Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieProvinciale Staten 2019Voorpagina

Zwolle experimenteert met centraal tellen bij komende verkiezingen

Den Haag / Zwolle – Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vandaag besloten dat Zwolle één van de zesenzeventig gemeenten is die bij de komende verkiezing gaat experimenteren met een centrale opzet van het tellen van de stemmen.

De experimenten vinden plaats tijdens de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart aanstaande. In de experimenteergemeenten tellen de leden van de stembureaus na het sluiten van de stembussen om negen uur ’s avonds de stembiljetten voor beide verkiezingen alleen op partijniveau. Op basis daarvan kan op de avond van de stemming voor elke gemeente een voorlopige uitslag worden bepaald. De stembureaus tellen dus niet hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie door uitgeruste tellers. Deze tellers werken onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk stembureau.

Doel van de experimenten is het telproces betrouwbaarder en transparanter maken. Bij eerdere verkiezingen is hier al succesvol mee geëxperimenteerd. De experimenten vinden plaats op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming uit 2013. Minister Ollongren werkt aan een wetswijziging die centraal tellen in de Kieswet regelt.

De Zwolse gemeenteraad heeft ingestemd met deelname aan het experiment.

Gerelateerde artikelen

Back to top button