Nieuws uit ZwolleOnderwijs & Wetenschap

Zorgprofessionals en cliënten samen aan de studie

Zwolle – Zorgprofessionals en (ex-)cliënten van IrisZorg gaan een bijzondere uitdaging aan; vanaf vrijdag 13 oktober starten zij samen, in één groep, met een op maat gemaakte leergang Ervaringsdeskundigheid van hogeschool Windesheim. ‘Het is voor het eerst in Nederland dat huidige en voormalige cliënten en zorgprofessionals gezamenlijk een zorgopleidingstraject volgen’, zegt Karin Damen, bestuurssecretaris IrisZorg. Gelijkwaardig samenwerken wordt in deze leergang op een radicale manier doorgevoerd.

Alie Weerman, associate lector Ervaringskennis en Participatie van hogeschool Windesheim, is in 2016 gepromoveerd op ervaringsdeskundigheid bij zorg- en dienstverleners in de verslavingszorg: ‘Er is nog veel verbetering van de zorg mogelijk door het adequaat benutten van ervaringsdeskundigheid. Hulpverleners kunnen ook ex-verslaafd zijn of andere ontwrichtende ervaringen hebben en deze als ervaringsdeskundigheid willen ontwikkelen. IrisZorg leidt hulpverleners en cliënten op in één groep. Dat is een spannende en vooruitstrevende stap. Het delen van je eigen herstelverhaal over verslaving of psychisch ingrijpende gebeurtenis vergt lef. Zeker in een groep waarin de rollen van cliënt en hulpverlener niet gescheiden zijn. Je moet je kwetsbaar durven opstellen. We verwachten dat de deelnemers na dit jaar de eigen ervaring én die van anderen beter kunnen benutten in hun werk.’

Vermindering van stigma verslaving

Het programma-op-maat sluit aan bij het landelijke beroepscompetentieprofiel en is geënt op de bestaande en beproefde leergang Ervaringsdeskundigheid. Vanwege het innovatieve karakter vindt een zorgvuldige monitoring plaats. ‘Het gaat niet alleen om het beter benutten van ervaringsdeskundigheid, maar ook om kennisontwikkeling’, zegt Weerman. Bovendien biedt het IrisZorg de mogelijkheid om deze kennis op een krachtige manier in de breedte van de organisatie in te zetten, zonder onderscheid in rol of functie. De relatie tussen zorgverlener en cliënt wordt hierdoor écht gelijkwaardiger en wederkerig. ‘Als we het hebben over cliëntparticipatie in de zorg, dan is dit er bij uitstek een voorbeeld van’, meent Damen. ‘Daarnaast draagt het bij aan vermindering van het stigma van verslaving en aan het herstel van cliënten. Ik ben erg trots op onze mensen die dit avontuur met elkaar aangaan.’

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button