Nieuws in beeldNieuws uit ZwolleVoorpagina

Woonwagenbewoners willen meer standplaatsen in Zwolle

'Ik woon noodgedwongen bij mijn ouders omdat er geen plekken beschikbaar zijn"

Zwolle –  Een groep woonwagenbewoners staat momenteel illegaal op een parkeerplaats aan Belinistraat bij ingang AA-tuinen. Dit omdat er volgens hen te weinig staanplaatsen zijn waar ze terecht kunnen. Met flyers, spandoeken en verschillende activiteiten voor kinderen probeerden ze vorig weekend aandacht te vragen voor hun situatie.

Beleidskader

“Het College voor Rechten van Mens heeft uitspraak gedaan dat het uitsterfbeleid van woonwagenstandplaatsen niet mag” vertelt Frans Finke, woonwagenbewoner in Zwolle. “Ik woon nu noodgedwongen bij mijn ouders omdat gemeente geen plekken beschikbaar heeft.”

Minister Ollongren, van Binnenlandse Zaken en Koningrijksrelaties, heeft over deze problematiek een document naar de Tweede Kamer gestuurd. “Bij de vaststelling van het lokale woonbeleid moeten gemeenten rekening houden met de wensen van woonwagenbewoners en voorzien in voldoende standplaatsen. Woonwagenbewoners moeten zo vaker binnen een redelijke termijn kans maken op een standplaats.” staat in het ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ geschreven.

Het beleidskader volgt op oordelen en aanbevelingen van het College van de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. Die oordeelden dat beleid waarin het aantal standplaatsen tot nul wordt teruggebracht, in strijd is met het recht op gelijke behandeling. Ook zouden het Rijk en gemeenten onvoldoende erkenning hebben voor het streven van woonwagenbewoners om volgens hun eigen cultuur te leven.

woonwagencultuur – Foto’s © Peter Denekamp

Gemeente Zwolle

Zwolle heeft momenteel 25 woonwagenlocaties met tussen de twee tot zestien standplaatsen. Deze plaatsen zijn van de woningcorporaties en zijn deels koop- en deels huurwoningen. Het zicht dat de gemeente hierop heeft is summier. “Een gedeelte wordt ook door de woonbouw gedaan.’

“We zien dat veel gemeenten een uitsterfbeleid voeren, maar in Zwolle is dit niet zo. De vraag naar huizen groeit in de stad dus de gehele vraag naar woningen is toegenomen.” aldus Marieke Stenfert, woordvoerdster van de gemeente Zwolle. Wethouder Ed Anker, heeft inmiddels een gesprek gevoerd bij de bewoners thuis.We hebben een goed gesprek gehad en de bewoners hebben hun wensen toegelicht. De komende tijd gaan we de vraag verder in beeld brengen en de mogelijkheden onderzoeken. We kunnen op dit moment nog niet vooruitlopen op de uitkomsten hiervan en daarom ook geen toezeggingen doen.’

Cijfers van het CBS

Uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, met peildatum 1 januari 2017, zijn wel cijfers bekend maar hier moet wel een kanttekening bij worden geplaast. Het CBS baseert zich op cijfers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hier wordt onder een standplaats meer verstaan dan alleen een woonwagenstandplaats. Volgens de BAG kan een standplaats ook een locatie voor een woonwagen zijn, maar ook een locatie voor een stacaravan of een strandtent. In Zwolle zijn 160 ‘standplaatsen’ bekend.

Opkomst

Ondanks de flyers in de brievenbus, het ophangen van posters in de supermarkt en de vele activiteiten die er voor de kinderen werden georganiseerd zijn er maar weinig buurtbewoners langs geweest om de woonwagenbewoners een hart onder de riem te steken.

 

Zwart = locaties met meer dan 10 staanplaatsen

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button