Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Willemskade gaat op de schop

Zwolle – In navolging van de Pannekoekendijk is nu de Willemskade aan de beurt. Van februari tot november 2016 gaat deze weg ook op de schop. Het gaat eerst om voorbereidende werkzaamheden die maar beperkte hinder geven voor het verkeer. Met verkeersborden worden de omleidingsroutes aangegeven.

Kappen van bomen, verwijderen van obstakels

Het voorbereidende werk vindt plaats op de Willemskade, delen van de Rieteweg, Westerlaan en de Nieuwe Veerallee. De activiteiten bestaan onder meer uit: het verwijderen van de bestaande fietsenstalling in hoek Westerlaan – Willemskade; het kappen van bomen en verwijderen van het bestaande struikgewas; het verwijderen/verplaatsen van obstakels zoals paaltjes, lichtmasten en borden; en het verleggen van kabels en leidingen.

Fietsroute Emmawijk en kruising Zeven Alleetjes

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden op de Willemskade en aanliggende straten zijn herinrichtingswerkzaamheden op twee andere locaties meegenomen. Als eerste de aanpassingen aan de fietsroute Emmawijk. Dit betreft de kruispunten Emmawijk – Parkweg en Emmawijk – Burgemeester van Roijensingel. De activiteiten vinden plaats in de zomervakantie 2016.

De tweede locatie is de kruising Burgemeester van Roijensingel – Zeven Alleetjes. In verband met de komst van bibliotheek Stadkamer aan de Zeven Alleetjes wordt deze kruising aangepast. Het werk vindt plaats in oktober 2016.

Reconstructie Willemskade

De reconstructie van de Willemskade, die in de periode van maart 2017 tot en met november 2017 gepland staat, maakt onderdeel uit van het project Bereikbare Binnenstad van de gemeente Zwolle. Met de aansluiting op de toekomstige busbrug over het spoor vormt de nieuwe inrichting van de Willemskade het sluitstuk voor de openbaarvervoerroute met vrijliggende busbaan tussen het NS-station en de Katerdijk. De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van de openbaarvervoerroute.

 

willemskade

Gerelateerde artikelen

Back to top button