Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Waterschap zet sloten extra vol en houdt maximaal water vast

Waterpeilen extra omhoog

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat de waterpeilen in sloten daar waar mogelijk extra hoog opzetten tot boven het maximale zomerpeil. Hiermee wil het waterschap een buffer opbouwen in de voorraad grond- en oppervlaktewater. Daarnaast maakt het waterschap gebruik van de drietrapsstrategie ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Waarbij achtereenvolgens sprake is van het vasthouden van water, waterberging en waterafvoer.

Het extra vol zetten van sloten is nu nog mogelijk, omdat de huidige aanvoercapaciteit in enkele delen van het gebied nog niet volledig wordt benut. In eerste instantie ligt de focus van het waterschap op het zuidelijke deel van het werkgebied, omdat het daar momenteel het droogst is. “Maar”, zegt plaatsvervangend dijkgraaf Hans Pereboom, “elders in ons gebied kijken we naar mogelijkheden.” WDODelta voert water aan vanuit de IJssel, de Overijsselse Vecht en het IJsselmeer.

80 tot 100 procent wateraanvoer

Het landelijke neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot ruim boven de vijf procent droogste jaren en
neemt naar verwachting de komende tijd verder toe. “In het zuidelijk deel van ons gebied, grofweg onder
de lijn Zwolle – Dalfsen – Ommen, is een inlaatcapaciteit bereikt van 80 tot 100 procent”, vertelt
Pereboom. “Desondanks zakken de grondwaterstanden verder uit. We hadden onze waterpeilen overal
al ingesteld op een maximum zomerpeil, maar daar gaan we nu toch nog boven zitten. Zo kunnen we
aan de ene kant beter en meer water aanvoeren en aan de andere kant het water beter vasthouden. Dat
is belangrijk voor de verschillende functies waarvoor dit water wordt gebruikt. Denk aan landbouw en
natuur. Daarnaast komt de aanvoer van vers water ook de waterkwaliteit ten goede.”

“Zoeken naar balans”

Het verder verhogen van de waterpeilen is een afweging tussen minder kans op droogteschade en iets
meer risico op wateroverlast bij een omslag in het weer, met hevige buien in korte tijd. Pereboom: “Het
is zoeken naar de balans. Het weer wordt alsmaar grilliger. We gaan er van uit dat we de waterpeilen
snel en op tijd kunnen verlagen, mocht het weer ineens omslaan. Op die manier creëren we ruimte om
de buien op te vangen. Daar zijn onze medewerkers zeer alert op.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button