Nieuws uit Zwolle

Waterschap baggert in Zwolse watergangen

Zwolle – De komende periode baggert het waterschap meerdere watergangen in verschillende Zwolse wijken. Het gaat om wateren in de Aa-landen, Holtenbroek, Westenholte, Stadshagen en de watergang langs de Bep Bakhuysstraat.

Waarom baggeren?

Op de waterbodems vormt zich in de loop van de jaren zand en slib. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Voor een goede aan- en afvoer van water en om het onderhoud met de maaiboot goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat de watergangen diep genoeg blijven.
Ook krijgt door overbodige bagger te verwijderen het water meer zuurstof, ruimte en licht.
Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden in inmiddels van start gegaan langs de Bep Bakhuysstraat. Hier zijn baggerboten en rupskranen aan het werk in en rond het water. De bagger die van de waterbodem wordt gehaald is niet verontreinigd en wordt per vrachtwagen afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie. Naar verwachting zijn de baggerwerkzaamheden in Zwolle eind dit jaar afgerond.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 15 november organiseert het waterschap van 17.00 – 19.00 uur in wijkcentrum De Bolder, De Dobbe 29 in de Aa-landen een inloopbijeenkomst over het baggeren

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button