EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

VVD Zwolle: strategisch spaarpotje niet zonder Dorrit Dashboard

Zwolle – Als Zwolle na corona samen sterker verder wil met elkaar, is het belangrijk dat we allen blijven investeren in de stad. Het is dus mooi dat de gemeente daarvoor een investeringsfonds wil vullen. De VVD fractie vindt het belangrijk dat initiatieven die gefinancierd worden vanuit dit fonds een bijdrage leveren aan de stad, bijvoorbeeld in de vorm van banen.

Brede set indicatoren

Ze wil een brede set aan indicatoren (graadmeters) die een inzicht geven in de effecten van de investering; een Dorrit-Dashboard, vernoemd naar de verantwoordelijke wethouder. Ook willen ze dat kennis van buitenaf wordt betrokken bij de selectie van de projecten waar we in investeren. Ze hebben ook ideeën over hoe dit fonds gevuld zou kunnen worden.

Bijdrage Fractievoorzitter Johran Willigers


Als we na corona samen sterker verder willen met elkaar, is het belangrijk dat we blijven investeren in de stad. Dat we onze stad verrijken met projecten die anders misschien niet van de grond komen, of aanjagen met het aantrekkelijker maken van gebieden. Waarmee we onze Zwolse kracht behouden en tegelijkertijd zorgen dat meer mensen er op vooruit gaan.

Meegeven aan college

Het college komt nu met een aantal varianten voor de Investeringsagenda. De VVD wil daar een paar belangrijke zaken op meegeven. Dat doen wij binnen de kaders die in principe in variant 1 geschetst worden. Op die manier maken we de grootste impact en zijn we er van overtuigd dat de meeste Zwollenaren de positieve effecten van onze investeringen merken.

Allereerst twee belangrijke punten op de aangehouden VVD-motie bij de afgelopen begroting op dit investeringsfonds. De verantwoordelijk wethouder gaf toen aan geen bezwaar tegen de motie te hebben en in afwachting van de uitwerking heeft onze fractie die motie aangehouden. Daarin stonden twee zaken centraal.

Ten eerste dat initiatieven zowel op de korte als lange termijn een bijdrage leveren aan Zwolle, denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid. Of effect op de woningmarktkrapte. Daarom vraagt onze fractie of bij de besluiten die voor de Raad worden voorbereid een brede set aan indicatoren kan worden meegeven om ook echt te kunnen toetsen wat een investering oplevert.

Wat mij betreft noemen we het een Dorrit-Dashboard, of doelen-dashboard, wat u wil. In ieder geval een set aan indicatoren die bij elk voorstel een primair overzicht geeft in de effecten. Denk aan de werkgelegenheid die een project oplevert. Maar ook andere indicatoren kunnen een plek krijgen.

“Zo kunnen we objectief als raad besluiten toetsen.” Johran Willigers, fractievoorzitter VVD Zwolle

Het Investeringsfonds moet wat de VVD betreft banen opleveren, en we hebben dat graag per voorstel inzichtelijk. We overwegen een motie, maar horen graag een reactie van de wethouder.

Ten tweede roept de motie op ook externe experts te betrekken bij de selectie om met actuele kennis de effectiviteit van investeringen te optimaliseren. In sommige gevallen van publiek-private samenwerking moeten we het wiel niet zelf steeds willen uitvinden. Kennis van buitenaf is dan noodzakelijk. Hoe staat het met dat punt?

Vullen

Vervolgens vraag ik aandacht hoe we het fonds vullen. Idealiter komt een toekomstbestendig fonds dat in 2028 ook nog effect heeft. Hoe heeft het College hier concreet over nagedacht. Twee ideeën vast vanuit onze fractie. Wij stellen voor jaarlijks een vast percentage uit de MPV-opbrengst te storten in het fonds. Dit geeft gelijk invulling aan de brede ambities om de MPV maatschappelijker te laden. Anderzijds willen we kijken hoe revolverende projecten in aanmerking komen. Zo vullen we het fonds met investeringen die we doen. Graag een reactie van het College.

Eigen kracht

Wat de VVD absoluut niet wil is dat we normale prikkels gaan wegnemen met dit fonds. Voorkomen moet worden dat onhaalbare grexen (grondexploitatie, red.) dan vooraf al aangevuld worden uit het fonds. Dat creëert marktverstoring voor het vastgoedbedrijf, maar ook blijft de precieze bijdrage van de investering onduidelijk. Zoals ik al zei: het moet gaan om een aanvulling op wat we al doen. We moeten niet haalbaar trachten te maken wat onhaalbaar is. Het heet immers niet het ‘Fonds Onrendabele Top’. Een investering is iets heel anders dan een semi-structurele subsidie, en dat houden we graag zo.

Publieke investeringen moeten dus een toevoeging zijn op private initiatieven, om te voorkomen dat publieke middelen private investeringen verdringen.

Dat bekent niet per definitie dat we nooit private ontwikkelingen kunnen aanjagen met publieke samenwerking. In het geval van onrendabele toppen moet kristalhelder zijn waarom die onrendabele top er is, of deze eenmalig is en wat de spin off van een Zwolse injectie is. Hierbij wil ik ook de mogelijkheid onder de aandacht brengen om met het fonds cofinanciering vanuit de EU of provincie meer kans te geven.

Banen

Ik rond af. Een investeringsfonds moet banen opleveren. Het moet een krachtigere stad opleveren. Het moet iets kunnen neerzetten waarvan we trots kunnen zeggen: ja dit, dit was er zonder dat fonds niet gekomen. Met de extra handvatten vanuit onze fractie, zijn we er van overtuigd dat we hiermee onze stad de komende jaren kleur blijven geven.”


Gerelateerde artikelen

Back to top button