Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina

Video – Historische Atlas van Zwolle, Ster in de IJssel-Vechtdelta: een uniek boek over de geschiedenis en ontwikkeling van de stad

Zwolle – Een nieuw boek over de geschiedenis van Zwolle is verschenen: de Historische Atlas van Zwolle, Ster in de IJssel-Vechtdelta. Het boek is geschreven door Frank Inklaar, Henry Kranenborg en Herman Reezigt, drie deskundigen op het gebied van de Zwolse archeologie, geschiedenis en stedenbouw. Zij hebben de ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle in kaart gebracht met behulp van historische bronnen, zoals kaarten, schilderijen en foto’s.

Het boek bestaat uit 35 hoofdstukken, die elk een aspect van de Zwolse geschiedenis belichten. Van de vroege middeleeuwen, toen Zwolle ontstond op een zandrug aan de Aa, tot de eenentwintigste eeuw, toen Zwolle uitgroeide tot een economische topregio in Nederland. Het boek laat zien hoe Zwolle zich door de eeuwen heen heeft aangepast aan de veranderende omstandigheden en kansen, zoals de handel met de Hanze, de Moderne Devotie, de vestingbouw, de industrialisatie en de stadsuitbreiding.

Het eerste exemplaar van het boek werd op woensdagmiddag overhandigd aan cultuur wethouder Monique Schuttenbeld in de Schepenzaal op het stadhuis in Zwolle.

De atlas bevat 35 hoofdstukken met kaarten, reconstructies, schilderijen en foto’s die de ruimtelijke veranderingen van Zwolle laten zien, vanaf de vroege middeleeuwen tot nu

De Berkummerbrug in oude tijden
Schilderij Hessenwagen

 

Deze atlas beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle aan de hand van kaarten, cartografische reconstructies, schilderijen en foto’s. In 35 korte hoofdstukken wordt een schat aan archeologische, historische en stedenbouwkundige informatie gepresenteerd. Begonnen rond 800 op een dekzandrug aan het riviertje de Aa, in de IJsseldelta, groeide Zwolle uit tot regionaal marktcentrum en handelsknooppunt tussen oost en west. Vanaf ongeveer 1350 beleefde de stad een bloeiperiode dankzij de goede verbindingen met Holland en het Duitse Hanzegebied. Onder invloed van de Moderne Devotie werden
kloosters en onderwijsinstellingen gesticht. In de Republiek was Zwolle een voorname post in het Hollandse stedensysteem, waaraan de stervormige verdedigingswerken nog altijd herinneren. Langzaam werden de
rivalen Kampen en Deventer voorbijgestreefd. Als hoofdstad van Overijssel verwierf Zwolle in de negentiende eeuw een nieuw aanzien: het werd een voorname bestuursstad. De industrialisatie kwam moeizaam op gang, maar mede door aansluiting op het spoorwegnet bleef de stad een belangrijk knooppunt van verkeer en handel.
Toen in 1967 een groot deel van de gemeente Zwollerkerspel werd ingelijfd, kreeg Zwolle de ruimte voor grootschalige uitbreidingen, zoals Zwolle-Zuid. Na 2000 bleef de stad groeien: ruimtelijk met de bouw van Stadshagen, maar ook economisch. Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van 22 gemeenten in vier provincies, heeft zich als scharnier tussen oost en west tot vierde economische topregio van Nederland ontwikkeld.
V.l.n.r. auteurs Henry Kranenborg, Herman Reezigt en Frank Inklaar en wethouder Monique Schuttenbeld

Gerelateerde artikelen

Back to top button