112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Verbeteringen (fiets)oversteekplaats Belvédèrelaan op korte termijn gerealiseerd

Steilere drempels en aanpassing route

De (fiets)oversteekplaats in de Belvédèrelaan, bij het Twistvlietpad, wordt zo snel mogelijk verbeterd. Na eerdere maatregelen en continue evaluatie van de veiligheid op deze plek en in nauw overleg met gebruikers willen burgemeester en wethouders aanvullende ingrepen op en bij de oversteek in Stadshagen. Er komen steilere drempels voor gemotoriseerde verkeer, de attendering van de oversteek wordt vergroot en de route wordt aangepast.

Voor de winter

De maatregelen, die ongeveer 50 duizend euro kosten, kunnen idealiter nog voor de winter gerealiseerd worden. Snelle aanpassing is nodig, vinden niet alleen het college maar ook de gebruikers en de gemeenteraad, omdat uit de evaluatie van de oversteek blijkt dat de veiligheid ter plekke nog niet optimaal is.

Veilig gedrag alle verkeersdeelnemers

Ondanks eerdere maatregelen blijven er zorgen over de veiligheid van de oversteek in de Belvédèrelaan. Een eerder ingesteld stopgebod wordt niet door alle automobilisten opgevolgd, overstekende fietsers worden soms te laat gezien, infrastructurele maatregelen – zoals een fietstunnel – op deze locatie zijn niet reëel.

De maatregelen die nu genomen worden zijn voor een belangrijk deel gericht op de noodzaak dat alle gebruikers van de verkeersinfrastructuur zich hier veiliger gedragen.

 

Stadshagen Kruising Twistvlietpad - Belvederelaan
Stadshagen Kruising Twistvlietpad – Belvederelaan

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren