EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Tekort aan personeel blijft in Overijssel en Gelderland Noord door pensioneringsgolf

Zwolle – In augustus stegen de WW-uitkeringen in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord, net als in Nederland. Dat betekent niet dat de personeelstekorten voorbij zijn. De komende jaren zijn er namelijk per 65-plusser steeds minder mensen in de werkzame leeftijd. In 2040 is de verhouding nog maar 1 op 2. Bovendien blijft de vraag naar arbeid groot, onder andere door de stijgende behoefte aan zorg door de vergrijzing.

Komende jaren kleinere bevolkingsgroei in Overijssel en Gelderland Noord

De komende jaren groeit de Nederlandse bevolking tot 19 miljoen inwoners in 2035. Dit zijn 1,2 miljoen inwoners meer dan begin 2023; een toename van 7%. Deze groei komt vooral door immigratie – meer mensen vestigen zich in Nederland dan mensen ons land verlaten – en een langere levensduur. De bevolkingsgroei is niet gelijk over Nederland verdeeld, regio’s met (middel)grote steden hebben een sterkere groei.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en Planbureau voor de Leefomgeving verwachten dat de bevolking ook groeit in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. Die groei is wel kleiner dan het landelijke gemiddelde van 7%. Tussen 2023 en 2035 neemt het aantal inwoners in Twente toe met 2%, in Regio Zwolle met 4% en in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe met 5%.

Straks nog maar twee werkenden per 65-plusser

Niet alleen de omvang van de Nederlandse bevolking verandert; de samenstelling verandert ook. De groep 65-plussers wordt de komende jaren namelijk groter en de gemiddelde leeftijd hoger. Hierdoor wordt de verhouding tussen personen in de werkzame leeftijd (20 tot 65 jaar) en AOW-gerechtigden steeds ongunstiger. De vergrijzing gaat vooral snel in de kleinere gemeenten aan de randen van ons land.

In Nederland stonden bij de invoering van de AOW in 1957 tegenover elke 65-plusser ongeveer 7 mensen in de werkzame leeftijd. In 2021 waren dat er nog maar 3. Dit neemt in 2040 af tot iets meer dan 2 in Nederland en in Gelderland en Overijssel zelfs minder dan 2. In combinatie met de grote vraag naar personeel – onder andere doordat de vraag naar zorg stijgt door de vergrijzing – kan dit zorgen voor een structureel krappe arbeidsmarkt. De personeelstekorten zijn dus voorlopig zeker niet voorbij. Dat vraagt om creatieve oplossingen zoals het aanboren van nieuw talent, werk anders organiseren en het langer behouden van mensen voor de arbeidsmarkt.

Werkplein Twente, het samenwerkingsverband tussen 14 gemeenten en UWV, maakte een aflevering van Werkplein TV over 50-plussers op de Twentse arbeidsmarkt. In deze uitzending delen verschillende werkgevers, die 50-plussers een kans bieden in hun bedrijf, hun ervaringen.

Doorwerken

Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “De vergrijzing is in Nederland een belangrijke oorzaak van de aanhoudende personeelstekorten. Maar er zijn ook steeds meer mensen die doorwerken na de AOW-leeftijd. Zij zijn daarmee juist een deel van de oplossing voor de tekorten. Voor werkgevers zijn er ook financiële voordelen om AOW’ers in dienst te hebben. Zo betaalt de werkgever geen premies voor werknemersverzekeringen zoals de WW en de AOW. En bij ziekte heeft de pensioengerechtigde werknemer recht op maximaal 6 weken doorbetaling van het loon, in plaats van 104 weken. Voor werknemers levert langer doorwerken meer inkomen op. En vaak ook routine, uitdaging, sociale contacten en de nodige voldoening.”

Het volledige rapport Demografische ontwikkelingen vindt u op werk.nl.

Op 31 oktober publiceert UWV 35 Regio’s in Beeld. Deze rapporten geven per arbeidsmarktregio inzicht in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, inclusief de impact van de bevolkingsontwikkeling in de regio.

Ontwikkeling WW-uitkeringen augustus

WW-uitkeringen in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe stijgen in augustus.
Eind augustus 2023 verstrekte UWV 4.598 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 2,1% (+96 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke toename van 2,9%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens hoger. De regionale stijging is 23 uitkeringen (+0,5%). Deze toename is ook kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+3,1%).

Twentse WW-uitkeringen stijgen in augustus

Eind augustus 2023 verstrekte UWV 5.289 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 3,4% (+176 uitkeringen). Dit is iets meer dan de landelijke toename van 2,9%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens hoger. De stijging in Twente is 2,3%, oftewel 121 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+3,1%).

WW-uitkeringen in Regio Zwolle stijgen sterker dan landelijk

Eind augustus 2023 verstrekte UWV 4.279 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 5,1% (+206 uitkeringen). Dit is meer dan de landelijke toename van 2,9%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen 0,3% lager in Regio Zwolle (-11 uitkeringen). In Nederland was er het afgelopen jaar sprake van een toename van 3,1%.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button