KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Tarieven voor toeristenbelasting Zwolle gaan omhoog

Zwolle – Bezoekers en gebruikers van de stad gaan via de toeristenbelasting meer bijdragen aan de investeringen in de stad. Dat blijkt uit een nota die de wethouders Paul Guldemond en Monique Schuttenbeld sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

Samengevat zal het tarief voor hotels, B&B’s en jachthavens stapsgewijs stijgen van €2,00 naar €4,00 per
persoon per nacht tot 1 januari 2027, het laag tarief voor campings stapsgewijs stijgen van €1 naar €1,40 per persoon per nacht tot 1 januari 2027.

Deze tarieven stelt de gemeente jaarlijks stapsgewijs in, startende per 1 januari 2024 en tot en met 1 januari 2027. Particuliere verhuurders van woningen (via platforms zoals AirBnB) dragen ook toeristenbelasting af ten behoeve van het eerlijke speelveld en het draagvlak bij de reguliere logiesaccommodaties. Deze zullen onder het hoge tarief gaan vallen. De verordening toeristenbelasting biedt nu al de juridische basis voor heffing toeristenbelasting bij deze logiescategorie.

Adviesraad

Tevens neemt een afvaardiging van de sector zitting in de Raad van Advies van Zwolle Marketing en praat mee over de toeristische inzet. Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeente en de logiessector om de effectiviteit van de inzet te bespreken. Het College van burgemeester en wethouders zal richting de perspectiefnota van 2024 een nadere afweging maken ten aanzien van de investeringen in toerisme en citymarketing.

Uit een benchmark blijkt dat de Zwolse tarieven voor toeristenbelasting wat lager liggen dan de vergelijkbare steden in Nederland, waardoor er ruimte is voor verhoging. De tarieven in ambitiesteden liggen nog wat hoger.

Tijdens het proces richting verhoging van de tarieven toeristenbelasting zijn er gesprekken gevoerd met de grootste logiespartijen, dus de hotels en campings. Deze partijen hebben aangegeven ruimte te zien voor verhoging van de tarieven in samenhang met investeringen in citymarketing en toerisme. Deze investeringen vindt men van belang voor bereiken en trekken van gasten.

De tarieven worden eerst voor vier jaar vastgesteld. B & B’s en particuliere verhuurders moeten zich melden bij de gemeente en een registratienummer aanvragen.

Draagvlak

Een te hoog tarief toeristenbelasting tarief ten opzichte van omringende gemeenten en benchmarksteden kan ervoor zorgen dat Zwolle een minder aantrekkelijke bestemming wordt voor toeristen. Een te hoog tarief heeft daarbij een negatief effect op het draagvlak. Om deze risico’s te beperken is wederom de keuze gemaakt voor een laag tarief voor campings om aan te blijven sluiten bij de tarieven in de omgeving en is dit proces tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de grotere partijen in de logiessector die investeringen in toerisme en citymarketing van belang vinden.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren