112 nieuwsKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Swollwacht wil meer transparantie in Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie

Zwolle – Het team Openbare Orde Inlichtingen van de politie (TOOI), maakt slechts een geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van Swollwacht door burgemeester Peter Snijders.

Swollwacht wilde weten of de privacy van inwoners van Zwolle in het geding is door de activiteiten van dit politieteam. De burgemeester is bekend met de werkwijze van het team en zegt dat dit niet zo is. Zij praten slechts met informanten. Verder signaleren zij opvallend gedrag van personen die mogelijk van plan zijn de openbare orde te verstoren, en raadplegen openbare bronnen. Dit geeft voldoende grondslag. Het is ook een wezenlijk verschil ten opzichte van de werkzaamheden van inlichtingendiensten die veel verdergaande bevoegdheden inzetten. Deze ontlenen zij uit wetgeving die specifiek voor hun taak is vastgesteld.

De burgemeester hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens bij het uitvoeren van zijn taken en neemt hierbij de wettelijke kaders in acht.

Lokaal versus landelijk

Het gezag over de politie wanneer zij optreedt in het kader van de handhaving van de openbare orde is een lokale aangelegenheid. Het TOOI beperkt zich in haar werkzaamheden echter niet tot gemeentegrenzen, zij zijn op eenheidsniveau georganiseerd. Dit maakt het organiseren van het toezicht ingewikkeld. Naar aanleiding van een artikel van RTL nieuws heeft de minister van Justitie en Veiligheid op dinsdag 16 mei 2023 tijdens het vragenuur kamervragen beantwoord. Hierin heeft zij aangegeven dat zij in gesprek is met burgemeesters
en politie om te onderzoeken hoe dit toezicht beter georganiseerd kan worden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button