KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeer

Swollwacht stelt vragen over onveilige kruising

Zwolle – Het AD.nl meldde op 23 september jl. dat Zwolle één van de minst veilige Overijsselse gemeenten is om te fietsen https://www.ad.nl/zwolle/fietsongeluk-voorkomen-dan-kun-je-dit-soort-wegen-in-zwolle-beter-vermijden~ab6f1a1f/.

Petitie

De inwoners van Zwolle Zuid zijn gestart met een petitie om het kruispunt Commissarissenlaan, Oldeneelallee en Gedeputeerdenlaan (foto1) veilig te maken. Deze petitie heeft geleid tot een grotere beweging waarin aandacht wordt gevraagd voor de onveilige kruispunten in Zwolle.

Daaruit springen duidelijk twee kruispunten uit qua ervaren onveiligheid:
(1) de spoorovergang bij Gouverneurlaan, Oldeneelallee en Burg. De Vos van Steenwijklaan (foto 2) en
(2) ‘Proeftuin rotonde’ in Stadshagen (foto 5)

Artikel 45 vragen in de gemeenteraad

Naar aanleiding hiervan stellen de fracties van Swollwacht en SP Zwolle de volgende vragen:
Is het college zich om te beginnen ervan bewust dat Zwolle tot minst veilige Overijsselse fietsgemeenten behoort? En dat de kruispunten minst verkeersveilig zijn voor de fietsers?
Heeft het college vervolgens in zicht welke plekken in Zwolle meest gevaarlijk zijn voor het verkeer?
Zo ja, wil het college een lijst en kaart van deze plekken bij de beantwoording bijvoegen?
Zo niet, is het college bereid om dit op korte termijn in beeld te brengen?

Wat doet het college verder op dit moment om verkeerveiligheid in Zwolle te verbeteren?
Is het college zich er wel van bewust dat de bijgevoegde kruispunten (foto’s 1 t/m 5) door de inwoners van Zwolle ervaren worden als (zeer) onveilig?
Is het college zich er ook van bewust dat deze kruispunten (foto’s 1 t/m 4) voor veel schoolgaande kinderen in Zwolle Zuid op de route naar hun basisschool liggen?

Wat is het college van plan te doen om allereerst de veiligheid op deze kruispunten (1 t/m 5) te vergroten(hierbij horen we graag per kruispunt de maatregelen op korte en lange termijn).
Op welke wijze gaat het college dan de inwoners van Zwolle betrekken in verkeersveiliger maken van de kruispunten?
Wat is het college van plan om te doen om de verkeersveiligheid in heel Zwolle (op korte en lange termijn) te vergroten?

Gerelateerde artikelen

Back to top button