Nieuws uit Zwolle

Sjef Czyzewski nieuwe voorzitter raad van toezicht Frion

Zwolle – Op 21 september is Sjef Czyzewski toegetreden tot de raad van toezicht van Frion. Hij neemt de voorzittersrol over van Ad Akkerman die afscheid neemt vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn. Czyzewski heeft als ondernemer en bestuurder in de GGZ altijd gezocht naar nieuwe wegen die ten goede komen aan mensen die kwetsbaar zijn en het zonder hulp niet redden in onze samenleving. Waardoor hij bouwde aan een nieuwe toekomst, die wordt gedragen door de samenleving. Zijn ambitie, visie en gedrevenheid passen bij de ambitie van Frion. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn dan ook verheugd dat Sjef Czyzewski zijn ervaringsrijkdom wil inzetten als voorzitter van de raad van toezicht.

Visie en ambitie Frion

Frion is dé VG (verstandelijk gehandicaptenzorg) specialist in de regio Noordwest Overijssel. Vanuit de visie dat mensen met een verstandelijke beperking hun eigen leven kunnen leven en mee kunnen blijven doen. Ook als de zorgvraag en de wereld om hen heen complexer worden.

De organisatie is daar de afgelopen jaren op ingericht door het aantrekken van extra orthopedagogen, GZ psychologen, arts voor verstandelijke gehandicapten (AVG), adviseurs Gezondheid en Preventie. Daarnaast investeert de organisatie voortdurend in goed opgeleide medewerkers die werken in resultaatverantwoordelijke teams.

Teams werken methodisch volgens verschillende theorieën die ondersteunend zijn aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld: Triple C, ontwikkelingsgericht denken en oplossingsgericht werken. Frion biedt expertise om mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB), moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en een licht verstandelijke beperking (LVB) op maat te ondersteunen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button