KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Ruimte voor de Vecht investeert in het Vechtdal

zwolle – Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Nu is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden gezamenlijk opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de Regiodeal Zwolle en dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen, economische groei en verduurzaming, behoud en ontwikkeling van het Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro wordt een gedeelte gesubsidieerd vanuit de Regiodeal.

Onder regie van de provincie Overijssel is in de afgelopen 10 jaar een groot aantal projecten gerealiseerd door de gebiedspartners. Sinds 2019 is Ruimte voor de Vecht een netwerkorganisatie. Om deze unieke samenwerking te markeren is in 2020 is een masterplan opgeleverd. Hierin staan concrete doelstellingen voor de komende jaren op het gebied van onder meer waterveiligheid, biodiversiteit, duurzame landbouw en economische groei. De Regiodeal-projecten dragen bij aan deze doelstellingen.

De 23 projecten kenmerken zich door een grote variatie. Zo worden er onder meer fietspaden aangelegd, steigers en pontjes gerealiseerd en zijn er projecten in het kader van duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Ook wordt er gewerkt aan merkbeleving en gastheerschap binnen het Vechtdal. Op deze wijze geven we gezamenlijk een enorme impuls aan duurzame ontwikkeling en economische groei in het Vechtdal.

Ruimte voor de Vecht zet met groot enthousiasme haar tanden in deze nieuwe opgave. Het doel is om kennisdeling te faciliteren en projecten en personen met elkaar te verbinden. Daarnaast zal de organisatie zorgen voor overkoepelende communicatie over de voortgang en resultaten. Diverse projecten worden ingezet binnen educatieve trajecten met scholen in het gehele Vechtdal. Zo is jong en oud betrokken bij de ontwikkeling van het Vechtdal.

Ruimte voor de Vecht is blij met het vertrouwen dat zij krijgt van het Rijk, de Provincie Overijssel en de Regio Zwolle. 16 partners tekenden de samenwerkingsovereenkomst, waardoor de formele subsidieaanvraag vandaag verstuurd kon worden. Een feestelijk startmoment van een traject waarin intensief wordt samengewerkt aan brede welvaart in het Vechtdal.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren