Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

RIBW Groep Overijssel sluit dagbestedingslocatie De Werkelaar in Zwolle

Zwolle – RIBW Groep Overijssel is voornemens om per 1 januari 2019 vier dagbestedingslocaties te sluiten. Het gaat hierbij om de Werkelaar in Zwolle, Noaberhuus in Dalfsen, Dagbesteding Steenwijk en Kampen Activiteiten Centrum. Het betreft een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur en is voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

RIBW GO heeft verschillende dagbestedingslocaties in eigen beheer. Van de elf locaties zijn de vier eerder genoemde locaties verlieslatend. De afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt aan verbeterplannen maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten om de vier locaties te sluiten. De zeven overige dagbestedingslocaties blijven wel open. De organisatie heeft de medewerkers en de cliënten van de verschillende locaties op woensdag 17 oktober geïnformeerd over het besluit.

(tekst gaat verder onder de foto)

Met de cliënten en vrijwilligers, waarvan de dagbesteding gaat sluiten, wordt gezocht naar een passend alternatief. Hierin staat de zorg voor de cliënt centraal. Met de betreffende medewerkers zal gekeken worden naar andere werkmogelijkheden binnen de organisatie. Medewerkers worden hier conform het Sociaal Plan in begeleid. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden.

RIBW Groep Overijssel vindt werken als onderdeel van herstel een belangrijk speerpunt. Eén van de randvoorwaarden hierbij is dat de locaties voor dagbesteding financieel gezond zijn. De organisatie acht het daarom van belang om nu te handelen om zo een toekomstbestendige organisatie te zijn, die voorop loopt op het gebied van wonen, werken en leren.

De Werkelaar istaat voor een veelzijdig centrum voor arbeidsmatige dagbesteding van de RIBW Groep Overijssel. De locatie werkt onder andere samen met de Wezo, Interakt Contour, Dimence en verschillende scholen. Binnen de Werkelaar staat de ontwikkeling van de medewerker centraal. Medewerkers van de Werkelaar zijn werkzaam op verschillende afdelingen, zoals fietstechniek, houtbewerking, ICT, grafisch, administratie en receptie, horeca, productie en de buitenactiviteiten Klus & Groen. De Werkelaar is er voor iedereen die geen reguliere werkplek kan vinden.

 

Door: redactie

RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle brengt op radio, internet en via foto- en video verslaglegging.

Gerelateerde artikelen

Back to top button