Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapPolitiek & OpinieVoorpagina

PvdA Zwolle stelt vragen over thuiszittende leerplichtige kinderen

Zwolle – De PVDA Zwolle wil weten van het college wat zij doet om thuiszitters onder leerplichtige kinderen te voorkomen. Gisteren kwam in het nieuws dat vorig schooljaar iets minder leerplichtige kinderen korte of langere tijd niet naar school gingen. Staatssecretaris Dekker meldde aan de Tweede Kamer dat het aantal kinderen dat thuis zit is gedaald naar iets beneden de 10.000, zo’n 700 minder dan het jaar ervoor.

Thuiszitters voorkomen

PVDA Zwolle vindt het onacceptabel dat op dit moment in Nederland veel kinderen niet naar school (kunnen) gaan. Burgerraadslid Sanneke Snuverink: “Alle kinderen verdienen goed onderwijs en hebben recht op onderwijs. Zowel de leerling met leerproblemen, als de leerling die een extra uitdaging nodig heeft, verdient de kans om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. De PvdA wil daarom van het college weten wat zij doet om ieder kind in Zwolle deze kans te bieden en wat het college doet om thuiszitters in Zwolle te voorkomen”.

Passend onderwijs zou leerlingen de benodigde ondersteuning moeten bieden die nodig is om het kind naar school te laten gaan. ‘Ons doel is zoveel mogelijk kinderen naar school, maar wel op een passende onderwijsplek. Uit de cijfers blijkt nu dat dit dus voor veel kinderen nog niet het geval is. Wellicht is voor deze kinderen te weinig maatwerk mogelijk’, aldus Snuverink van de PvdA Zwolle.

Rebound, DOC ’93, Ambelt

In Zwolle lopen een aantal projecten om thuiszitten te voorkomen. Eén van die projecten is Rebound van de Landstede groep. Als een leerling op school vast dreigt te lopen, kan de school adviseren om even een tijdje naar Rebound te gaan. Rebound biedt leerlingen de kans om even uit de school te stappen en tot rust te komen. Bij Rebound leren de leerlingen niet alleen uit boeken die van school worden meegebracht. Maar worden er ook trainingen gegeven, zoals sociale vaardigheidstraining, of een cursus om boosheid kwijt te raken.

Ook DOC ’93 is een voorbeeld. Voor sommige leerlingen is de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs te groot. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. In dat geval kunnen zij gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen op DOC 93.

Uiteraard heeft ook de Ambelt school en de Twijn veel speciale programma’s voor kinderen die buiten de boot dreigen te vallen.

Back to top button