Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Protest tegen beoogde coffeeshop

1100 handtekeningen aangeboden aan wethouder Dogger.

Zwolle – “We worden niet gehoord,” dat was de voornaamste klacht van de buurtbewoners en de ondernemers aan de Vechtstraat. Daarom organiseerden ze afgelopen vrijdag een duidelijke bijeenkomst tégen de beoogde coffeeshop aan de Vechtstraat. Tijdens het gesprek ging het vooral over de veiligheid. Maar ook zitten ze niet te wachtenden op groepjes gebruikers die op de smalle stoep staan te roken of al rokend de wijk intrekken. “Mijn kinderen, durven straks niet eens meer hierlangs om een pak melk te halen,” aldus buurtbewoner Alex van de Vossel.  Wethouder Dogger nam – namens de burgemeester die in Rusland zat – de 1100 handtekeningen in ontvangst.

Verslag: Martin van der Hooft / foto’s ©Peter Denekamp

Zwolle heeft plaats voor 5 coffeeshops, zo heeft de gemeenteraad ooit vastgesteld. Doordat er nu vier zijn is er dus ruimte voor een nieuwe. In april bleek dat een ondernemer daadwerkelijk zo’n vijfde shop wil gaan exploiteren. Hij liet daartoe zijn oog vallen op het pand aan de Vechtstraat 98 waar tot voor kort Timmy’s Pizza was gevestigd. De gemeente organiseerde een bijeenkomst om de buurt in te lichten over de mogelijke komst. Ruim 100 mensen waren daar aanwezig en het was al gelijk duidelijk dat die niet zaten te wachten op een coffeeshop aan de toch al overdrukke Vechtstraat.

Ruim 1100 handtekening werden er al verzameld tégen de komst van een coffeeshop aan de Vechtstraat.

Het stadsbestuur zag echter geen reden om de ondernemer te weigeren een formele aanvraag in te dienen. Pas na zo’n aanvraag kunnen belanghebbenden ook officieel gaan protesteren. En dat deden ze massaal: 165 zienswijzen werden ingediend, allen tegen de komst van een coffeeshop op deze plek. Ze betroffen uiteenlopende bezwaren, zoals verkeershinder, parkeerproblemen, verloedering en veiligheid. Met name dat laatste punt leeft bij enkele nabijgelegen bewoners.

Na een besluit van de gemeente kan er een bezwaarschrift worden ingediend. Daarna wordt er telefonisch contact opgenomen met de indiener van het bezwaarschrift. Er wordt dan gekeken of er een acceptabele oplossing kan worden gevonden. Indien het informele overleg niet tot een oplossing heeft geleid, komt er een hoorzitting om het standpunt toe te lichten.

Een groot aantal mensen voelt zich buitengesloten door de ingewikkelde procedures. Vooral dat er na een ingewikkeld bezwaarschrift ook nog mondeling aan een commissie moet worden toegelicht wat de officiële bezwaren zijn is voor veel ouderen, die tegenover de beoogde coffeeshop wonen te ingewikkeld. Ook allochtonen en analfabeten zijn door de procedure afgehaakt.

Enkele weken geleden heeft daarom een aantal buurtbewoners het initiatief genomen om een petitie te starten. Dit om te kijken of er inderdaad zoveel tegenstanders zijn. Die actie leverde tot vrijdag al 1100 handtekeningen op. Deze werden vrijdagmiddag bij de beoogde locatie aangeboden aan Wijkwethouder Dogger

De coffeeshop moet komen in het pand van Timmy’s Pizza. Voor het pand ligt een hele smalle stoep. Het wordt alleen een afhaalpunt volgens de ondernemer.

‘Slechte Baas van de Gemeente’

“Maar alle bezwaren werden met één beweging door de burgemeester van tafel afgeveegd,” aldus Erwin van der Worp. Hij sprak daarop in in de gemeenteraad en wees burgemeester Henk Jan Meijer – die verantwoordelijk is in dit dossier – op het in zijn ogen ondemocratische gehalte van dat besluit. Zijn dochter maakte zelfs een tekening voor de burgemeester. Die staat daarop als ‘slechte baas van de gemeente’.

Naast het feit dat de plek volgens de bezwaarmakers niet geschikt is voor de vestiging van een coffeeshop, staat het gebrek aan veiligheid hoog op de lijst van bezwaren. Eerder zat honderd meter verderop coffeeshop Dino’s. Deze werd 27 keer beschoten met een automatisch geweer. Ook vond daar een gewapende overval plaats. In 2013 werd de coffeeshop gesloten. Maar veel buurtbewoners herinneren het zich nog en maken zich daarom zorgen. Boven de nieuw te openen coffeeshop woont zelfs een gezin met jonge kinderen. “Wie verzint het om dan hier zo’n shop te willen vestigen,” aldus de vertwijfelde vader.

Ook zit vlakbij de beoogde locatie overbruggingshuis De IJsselhof. Dit is bedoeld voor mensen met psychische problemen die uit huis zijn geplaatst en drie tot zes maanden daar verblijven. Het is een kwetsbare doelgroep die gevoelig is voor verslavingen. Daarmee bindt je dus de kat op het spek.

Het moet een afhaalpunt worden, laat ze dat dan maar vestigen bij het nieuw foodcourt op de Vrolijkheid. Dat is toch al gericht op snel afhalen en een ongezonde leefstijl…Alex van de Vossel, als antwoord op de vraag “Waar dan Wel??”

Afhaalpunt

De beoogde shop krijgt geen rookruimte binnen, maar wordt een afhaalpunt. De buurt verwacht dat er zo’n 1000 tot 1600 klanten per dag langs zullen komen. En daar is helemaal geen ruimte voor, in deze al veel te drukke straat. Ook is de buurt bang dat de gebruikers in groepjes op de toch al smalle stoep zullen gaan staan roken of de wijk in trekken. “En daar wil ik mijn kinderen niet mee confronteren, of mezelf. Ik durf straks helemaal niet meer mijn garage in (die achter de Coop ligt, red.) als daar van die groepen staan te roken. Deze plek is gewoon niet geschikt.”

Procedures

Wethouder Dogger nam de handtekeningen in ontvangst en beloofde ze mee te nemen naar de collegevergadering. “Ik begrijp de bezorgdheid van de bewoners hier heel goed. Maar we zitten nog midden in de procedures. Er zijn nu 49 officiële bezwaren ingediend. Die gaat de burgemeester, samen met deze handtekeningen, beoordelen. Pas daarna wordt een besluit over de vestigingsvergunning genomen. Maar iedereen moet ook begrijpen dat we in Zwolle met elkaar hebben afgesproken dat er ruimte is voor 5 coffeeshops. En dat het dus aan ondernemers vrij staat om die ruimte te benutten.” De procedures moeten als een ondernemer dan een vergunning aanvraagt gewoon gevolgd worden. In dit geval is het wel zo, dat er zonder vergunning zeker geen shop geopend zal worden.” Met die woorden nam hij iets van de ongerustheid weg bij Erwin van der Worp: “De wethouder verzekerde me dat de burgemeester ons wel hoort, en naar onze bezwaren en deze 1100 handtekeningen zal omzien.”

Rol gemeenteraad

De Wethouder verwees in zijn antwoord aan de aanwezigen ook op de rol van de gemeenteraad. Het was de gemeenteraad die besloot dat er in Zwolle ruimte is voor 5 coffeeshops. Daarmee kunnen en mogen ondernemers die ruimte dus ook invullen. Eén van de aanwezigen bij de protesactie was CU-fractielid Wietse de Boer. RTV FOCUS vroeg hem waar de gemeenteraad nu staat in deze procedures.

Wietze de Boer over rol Gemeenteraad

Gepostet von RTV Focus Zwolle am Sonntag, 28. Oktober 2018

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button