KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Overijssel en Gelderland lanceren plan van aanpak om aanleg elektrische laadpalen voor vrachtauto’s te realiseren

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten een plan van aanpak te lanceren om de aanleg van elektrische laadpalen (laadinfrastructuur) voor vrachtauto’s op bedrijventerreinen mogelijk te maken. Dit plan is opgesteld samen met provincie Gelderland en in nauwe afstemming met betrokken partijen vanuit het bedrijfsleven, netbeheerders en gemeenten. Overijssel en Gelderland willen er zo voor zorgen dat elektrische laadinfrastructuur geen drempel is voor de verduurzaming van de logistieke sector. Het Plan van aanpak geeft aan hoe de provincies gemeenten en andere organisaties hierin gaan ondersteunen.

Logistieke voertuigen (bestelbussen, vrachtwagens en binnenvaartschepen) maken relatief veel kilometers en dragen fors bij aan de uitstoot van broeikasgassen in het verkeer. De overstap naar elektrische voertuigen is één van de mogelijkheden om te komen tot schonere logistiek. Elektrisch rijden draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Het is dan ook een maatregel uit het landelijke klimaatakkoord.

Toename elektrische voertuigen vraagt om voldoende laadpalen

De logistieke sector heeft aangegeven dat de beschikbaarheid van tijdig, voldoende en passende laadinfrastructuur essentieel is om te komen tot verduurzaming van het wagenpark. Met de plannen voor de zogenoemde zero emissie zones in binnensteden van o.a. Zwolle, Enschede en Deventer in 2025 en landelijke subsidieregelingen voor emissieloze bestelvoertuigen en vrachtwagens in 2022, neemt het aantal elektrische voertuigen de komende jaren naar verwachting sterk toe. Het elektrisch laden van logistieke voertuigen stelt andere eisen aan de laadinfrastructuur. Door het grote aantal kilometers dat logistieke voertuigen maken, is snelladen vaak nodig. Dat vraagt veelal om een zware aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en relatief hoge investeringen.

Provinciale aanpak

Belangrijk onderdeel van de provinciale aanpak is het opstellen van zogenoemde plankaarten voor bedrijventerreinen in de Overijssel en Gelderland. Hierin staat hoe groot de behoefte aan elektrische laadinfrastructuur op bedrijventerreinen de komende jaren is en waar geschikte laadlocaties zijn. De aanpak richt zich zowel op privéterreinen als op publiektoegankelijke locaties. De netbeheerders in Gelderland en Overijssel zijn bij het plan betrokken omdat de benodigde laadinfrastructuur naar verwachting een grote impact gaat hebben op het elektriciteitsnet. De netbeheerders nemen de informatie uit de plankaarten mee in hun investeringsplannen waarmee ze bepalen waar ze als eerste aan de slag gaan om meer ruimte op het net te maken. Met het inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de netcapaciteit kan de realisatie worden voorbereid. Bedrijven, gemeenten en netbeheerders kunnen hier vervolgens de komende jaren mee aan de slag.

GO-RAL

Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Hiermee worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Als uitvloeisel hiervan is het ‘plan van aanpak logistieke laadinfrastructuur(verwijst naar een andere website)’ opgesteld.

Gerelateerde artikelen

Back to top button