Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Onthulling kunstwerk bij Leo Majorlaan

15e kunstwerk project Canonkunst nabij Leo Majorlaan 

Op donderdagmiddag 2 april a.s. om 17.00 uur onthult wethouder Jan Brink van Cultuur van de gemeente Zwolle nabij het tunneltje onder de Leo Majorlaan ‘Choreografie van pure armoede… en trots’. Het kunstwerk heeft de ‘werkverschaffing uit de crisisjaren van de vorige eeuw als vertrekpunt. Het is gerealiseerd in het kader van het project Canonkunst van het Kunstenlab. ‘Choreografie van pure armoede…en trots’ is het laatste kunstwerk in de reeks van 15 kunstwerken die verspreid over de provincie Overijssel zijn gerealiseerd.

Verbinding kunst, geschiedenis en omgeving

‘Choreografie van pure armoede…en trots’ vertelt het verhaal van de werklozen in de crisisjaren en het zware werk dat zij verrichtten. Kunstenaar Matthijs Bosman heeft de harde en roemloze arbeid weten vast te leggen in een monumentaal beeld in dezelfde grond en op dezelfde plek als waar het werk destijds werd verricht. In het talud van het fietspad dat leidt naar het tunneltje onder de Leo Majorlaan zijn nu in 200 m2 met de hand gemodelleerd beton, voetstappen en sporen van kruiwagens zichtbaar.

Canonkunst

‘Choreografie van pure armoede… en trots‘ is tot stand gekomen in het kader van het project Canonkunst. Het project sluit aan bij de Canon van Overijssel waarin de lokale geschiedenis van Overijssel wordt beschreven. Verspreid over de provincie Overijssel zijn 15 kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. Het vertrekpunt voor de kunstwerken is een historische gebeurtenis uit de lokale of regionale canon. De kunstwerken versterken daarmee de cultuurhistorische beleving van de omgeving.

Samenwerking

Canonkunst is een project van het Kunstenlab, ontwikkelt in samenwerking met de IJsselacademie. ‘Choreografie van pure armoede… en trots’ is gefinancierd door de provincie Overijssel, en is een geschenk aan de gemeente Zwolle die het werk in eigendom en beheer heeft genomen.

Onthulling

Ontvangst donderdagmiddag 2 april, om 17.00 uur bij de westelijke ingang van het tunneltje onder de Leo Majorlaan (zijde park De Wezenlanden) in Zwolle.  Het kunstwerk wordt feestelijk onthuld door wethouder Jan Brink van de gemeente Zwolle. Koos Geerds zal zijn speciaal voor deze gelegenheid gemaakte gedicht voorgedragen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button