Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Onderzoek aan bomen voor dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Zwolle – Voor het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een aantal oude en karakteristieke bomen langs het Zwarte Water laten onderzoeken. De onderzoekgegevens worden gebruikt om in te schatten welke maatregelen er nodig zijn om de bomen te beschermen en te kunnen behouden. Keuzes hierover volgen na de zomer. Specialistisch bureau Bomenwacht Nederland  heeft het onderzoek uitgevoerd, dat bestond uit visuele inspecties en grondonderzoek.

Stadsdijken Zwolle

Het bomenonderzoek was een voorbereiding op de uitvoering van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. Het waterschap gaat hiermee ongeveer 7,5 kilometer van de zogeheten ‘stadsdijken’ versterken. Het traject loopt van het industrieterrein Voorst via de woonwijk Holtenbroek tot het landelijke Westerveld. Samen met bedrijven, bewoners en overheden, zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat onderzoekt het waterschap de beste manier om dit aan te pakken.

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tot 2050 worden onder de paraplu van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in
het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen
sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. WDODelta voert een aantal HWBP-
projecten uit, waaronder de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. In het HWBP werken Rijk en
waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
Meer informatie op wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button