CoronavirusLevensbeschouwingNieuws uit Zwolle

Zwolse Kerken roepen op mee te doen met dag van Nationaal Gebed

“ Hoe meer duisternis ervaren wordt, hoe meer licht nodig is “ !

Zwolle – Aansluitend bij de oproep van de landelijke koepelorganisaties van de kerken in Nederland, de Raad van Kerken en Missie Nederland, roept het Podium van Kerken Zwolse kerken op om mee te doen aan de Nationale Gebedsdag. Landelijk wordt er stil gestaan in vier blokken met getijden. Het gaat daarbij niet alleen om bidden, maar vooral ook om doen. De Zwolse kerken roepen op de krachten te bundelen binnen de geloofsgemeenschappen om daar waar nodig de komende periode bij te springen in de samenleving. In samenwerking met andere partijen, andere mensen, om op die manier licht te brengen bij, en verlichting voor, die mensen die dat nu extra nodig hebben.

Dag van Nationaal gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van al die mensen die zorg dragen voor anderen.

Een boodschap van rust en vertrouwen

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De
situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen
direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de
onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als
christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen
vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. Want ‘God heeft ons geen geest
van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing’ (2 Timoteüs
1 vers 7). Daarom gaat het op deze gebedsdag ook om het delen van hoop. Net als
de corona bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg. Juist in donkere
tijden kunnen we als christenen die hoop laten zien aan de mensen om ons heen.
Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen
om ons heen.”

Livestream

De organisatoren willen zoveel mogelijk mensen in het land laten meedoen aan deze
Dag van Nationaal Gebed. Niet door middel van een bijeenkomst in een kerkgebouw
maar via internet en social media. Daarom is de website www.nationaalgebed.nl in
het leven geroepen. Daar zal op 18 maart om 9.00 uur een livestream starten, die tot
19.00 uur duurt.
Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats
door een voorganger. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van
gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media. Op het platform wordt
bovendien verwezen naar beschikbare lokale of regionale livestreams. Om 19.00 uur
wordt de dag via de livestream afgesloten.
Kerken en christelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen met deze
Dag van Nationaal Gebed door leden en betrokkenen te motiveren om mee te doen.
Op www.nationaalgebed.nl kan men daarover meer lezen.

Programma

Het programma zal zijn opgebouwd naar het voorbeeld van het getijdengebed, dat
van oudsher fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn
leerlingen om ‘zonder ophouden te bidden’.

09.00 uur – De terts: bidden en vertrouwen
We zijn als christenen niet immuun voor de gevolgen van de epidemie en voor de
bijbehorende onzekerheid. We leggen onze nood voor aan God en doen dat in het
vertrouwen dat Hij erbij is.

12.00 uur – De sext: Bidden en omzien naar ander
De vroege christenen hadden ook te maken met epidemieën en grote
maatschappelijke onrust. Zij onderscheidden zich door eerst de nood van de ander te
zien en daar wat aan te willen doen. Wij bidden voor anderen in onze omgeving en
vragen God ons te helpen er voor hen te zijn.

15.00 uur – De none: Bidden en het Koninkrijk zoeken
We verbinden ons met alle medegelovigen over de hele wereld die de gevolgen
ondervinden van deze crisis (o.a. door het afgelasten van kerkdiensten). We zijn
dankbaar voor allen die zich inzetten voor onze gezondheid en veiligheid en bidden
voor hen. We zoeken naar kansen om de hoop van het Koninkrijk te delen met de
mensen om ons heen.

19.00 uur – De vespers: Uw wil geschiede, zowel in de hemel als op aarde
In dit afsluitend blok is het Onze Vader de leidraad en leggen we onszelf weer in zijn
handen.

Tags
Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 038-2340777 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button
Close